VN hebben nog 2 miljard te gaan

Nieuws

VN hebben nog 2 miljard te gaan

Gustavo Capdevila

12 januari 2005

Van de 977 miljoen dollar noodhulp die de Verenigde Naties vorige week vroegen voor Azië, zijn dinsdag 717 miljoen dollar formeel toegezegd. Maar de VN hebben dit jaar ook 1,7 miljard dollar nodig voor 26 miljoen mensen in andere crisisgebieden, vooral in Afrika.

De VN hopen dat de donorlanden zich dit jaar vrijgeviger tonen dan in 2004. Vorig jaar konden de VN voor sommige noodlijdende regio’s maar een derde van het geld bijeenbrengen dat nodig was om dringende inentingscampagnes te voeren, ondervoede kinderen te helpen en miljoenen vluchtelingen aan een onderkomen te helpen. We waren niet in staat de levens van vrouwen en kinderen te redden omdat we niet genoeg geld hadden voor reproductieve gezondheidszorg, verklaarde de VN-coördinator voor noodhulp, Jan Egeland, dinsdag op een donorconferentie in Genève. Ook in de strijd tegen aids ontbrak het volgens hem aan middelen.

De VN lanceerden al in november vorig jaar een oproep om in 2005 1,7 miljard dollar bijeen te brengen voor noodhulp aan 20 à 30 miljoen mensen. In sommige Afrikaanse regio’s is de nood zeker zo groot als in de Aziatische landen die verrast werden door de vloedgolven van 26 december. In het Westen van Sudan zijn 1,6 miljoen mensen op de vlucht. In de Democratische Republiek Congo sterven minstens 1.000 mensen per dag als gevolg van ondervoeding, epidemieën en gewapende conflicten. Dat betekent dat Congo statistisch gezien elke vijf maanden getroffen wordt door een ramp die even moorddadig is als de zeebeving van december, rekende Egeland dinsdag voor. Congo krijgt niet genoeg hulp om die aanhoudende catastrofe binnen de perken te houden.

Genereuze hulp aan noodlijdenden is in veel gevallen een goede investering, zeggen de VN. Het VN-Kinderfonds Unicef vaccineerde in 2004 14 miljoen kinderen. Daarmee worden veel dure interventies nadien voorkomen. De VN zijn ook trots op hun rol bij de hervestiging van vluchtelingen in Afrika en het Midden-Oosten. Die mensen hebben na verloop van tijd geen hulp meer nodig. Voor nog veel meer mensen is noodhulp de laatste reddingsboei. Het Wereldvoedselprogramma van de VN hielp in 2004 38 miljoen mensen die op de rand van de hongersnood stonden.

Met het kleine miljard dollar dat de VN gevraagd hebben voor de naar schatting 5 miljoen Aziaten die getroffen werden door de vloedgolven van 26 december, kunnen de hulporganisaties van de VN in de regio zes maanden rondkomen. Maar Egeland waarschuwt dat de heropbouw in de overstroomde gebieden nog jaren zal duren en miljarden gaat kosten.

De VN zijn blij verrast over het geld dat meer dan 70 donorlanden zo snel bijeengebracht hebben voor Azië. De organisatie dringt er wel op aan dat die hulp ook snel wordt overgemaakt. Japan kondigde in Genève alvast aan dat het de komende dagen 250 miljoen dollar op de VN-rekeningen stort, de helft van het totale hulpbedrag dat het land heeft toegezegd.

De VN zullen het Amerikaanse auditbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) inzetten om de besteding van de massale hulp die de VN voor Azië binnenkrijgt, te controleren. De VN hebben belooft dat de resultaten van het verificatiemechanisme op het internet te volgen zullen zijn.

Bovenop de 717 miljoen dollar die zeker zijn toegezegd aan de VN voor hulp aan Azië, zijn sinds 26 december nog ettelijke miljarden aan hulp in het vooruitzicht gesteld. Critici betwijfelen of dat al dat geld ook effectief wordt vrijgemaakt. Volgens de Britse hulporganisatie Oxfam kregen de landen van Centraal-Amerika na de doortocht van de orkaan Mitch in 1999 9 miljard dollar toegezegd. Slechts een derde van dat bedrag werd uiteindelijk echt overgemaakt. (PD)