VN kiezen voor omfloerste berisping Myanmar

Nieuws

VN kiezen voor omfloerste berisping Myanmar

Gustavo Capdevila

03 oktober 2007

De VN-Mensenrechtenraad zegt de repressie van betogers in Myanmar (Birma) "sterk te betreuren." De vertegenwoordigers van de Europese Unie hadden een "strenge veroordeling" voorgesteld, maar andere lidstaten waren voor mildere woorden. Voor India en Rusland gaat de resolutie die dinsdag (2 oktober) unaniem werd gestemd nog te ver.

De Roemeense VN-ambassadeur Doru Romulus Costea, de voorzitter van de Mensenrechtenraad, is blij dat de 47 lidstaten het eens werden over de resolutie. In december kon de instelling ook met een unaniem standpunt naar buiten komen over de situatie in het Sudanese Darfour, maar bij eerdere bijeenkomsten over de Palestijnse Gebieden en de Israëlische bombardementen op Libanon bleef een consensus uit.
De Mensenrechtenraad kwam in 2006 in de plaats van de VN-Mensenrechtencommissie. Die was in diskrediet geraakt omdat landen waar de mensenrechten zwaar worden geschonden, door diplomatiek gemanoeuvreer toch vaak de dans konden ontspringen. Door de moeilijke start is er ook al veel scepsis over de werking van de Mensenrechtenraad.
Sébastien Gillioz van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch vindt dat het al een “sterk signaal” is dat de Raad zich in een bijzondere zitting boog over de gebeurtenissen in Myanmar. Hij is ook tevreden met de “krachtige verklaringen” van landen als Zambia en Marokko en met de bezorgdheid die zelfs China en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten, landen die normaal voor stille diplomatie kiezen, tot uitdrukking brachten.
Gillioz betreurt wel dat de resolutie “niet meer tanden” kreeg en betwijfelt dat het Myanmarese regime zich iets zal aantrekken van de oproep om een dialoog aan te gaan met de demonstranten. Ook Judith Arenas, de woordvoerster van Amnesty International, is teleurgesteld dat de Raad geen sterkere woorden koos.
India en Rusland, twee lidstaten van de Mensenrechtenraad, vinden dan weer dat hun collega’s te ver zijn gegaan. “We hadden gepleit voor een toekomstgericht en niet-veroordelend resultaat”, verklaarde de Indiase ambassadeur Swashpawan Singh.
India betreurt dat de resolutie niet gericht is op een “constructieve” samenwerking met het regime in Myanmar. Rusland zegt dat de tekst onevenwichtig is en de problemen in het land niet voldoende analyseert. “De Raad had een resolutie moeten stemmen die Myanmar “aanmoedigt de weg van de democratisering te bewandelen”, zegt de Russische ambassadeur Anton Vasiliev.