VN: Mensenhandel gruwelijker dan ooit

Nieuws

Meisjes en vrouwen maken 70 procent uit van de slachtoffers

VN: Mensenhandel gruwelijker dan ooit

VN: Mensenhandel gruwelijker dan ooit
VN: Mensenhandel gruwelijker dan ooit

IPS

10 januari 2019

Mensen worden meer dan ooit gesmokkeld en de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn “gruwelijker” dan ooit. Dat zegt het Drugs- en Misdaadbureau van de Verenigde Naties.

Ira Gelb (CC BY-ND 2.0)

Meisjes en vrouwen zijn het meest kwetsbaar voor mensenhandel. Ze maken 70 procent uit van de slachtoffers.

Ira Gelb (CC BY-ND 2.0)

Mensen worden meer dan ooit gesmokkeld en de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn “gruwelijker” dan ooit. Dat zegt het Drugs- en Misdaadbureau van de Verenigde Naties (UNODC).

In een rapport over de patronen van mensenhandel heeft het UNODC ontdekt dat mensensmokkel wereldwijd een trend is die gestaag is toegenomen sinds 2010. “Mensenhandel heeft gruwelijke dimensies aangenomen sinds gewapende groepen en terroristen het fenomeen gebruiken om angst te zaaien en slachtoffers te verwerven die als gift aan nieuwe strijders worden geschonken”, zegt Yury Fedotov, uitvoerend directeur bij de organisatie.

Meisjes en vrouwen

Azië en de Amerika’s zagen de grootste groei in geïdentificeerde slachtoffers, maar het rapport stelt dat dit ook te wijten kan zijn aan verbeterde technieken om deze mensen te identificeren en data te rapporteren.

Meisjes en vrouwen maken 70 procent uit van de slachtoffers.

Meisjes en vrouwen zijn overduidelijk het meest kwetsbaar voor mensenhandel. Ze maken 70 procent uit van de slachtoffers. Het vaakst gaat het over volwassen vrouwen, maar ook in de categorie minderjarige meisjes ziet UNODC een toegenomen interesse door mensenhandelaars.

Volgens het rapport 2018 Global Report on Trafficking in Persons maken meisjes 23 procent uit van alle slachtoffers van mensenhandel. In 2014 was dat 21 procent, in 2004 nog 10 procent.

Conflict ideale voedingsbodem

Volgens het VN-agentschap zijn het onder meer conflictsituaties die ertoe leiden dat mensen meer kwetsbaar worden voor smokkel. Sommige gewapende groepen hebben er bijvoorbeeld hun werkwijze van gemaakt om hun activiteiten te financieren met geld uit mensensmokkel, of er hun strijdmachten mee te versterken.

Zo was bijvoorbeeld activiste en VN-goodwill ambassadrice Nadia Murad een van de duizenden Jezidi-vrouwen die door Islamitische Staat (IS) werden ontvoerd en als seksslavin werden verkocht of als beloning uitgedeeld aan strijders.

Murad heeft recent de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen en heeft die opgedragen aan de slachtoffers van vrouwenhandel en seksuele uitbuiting. “De enige prijs in de wereld die onze waardigheid echt kan herstellen is gerechtigheid en de vervolging van de misdadigers”, speechte ze.

Seksindustrie

Seksuele uitbuiting blijft de hoofdreden van mensenhandel (60 procent), gevolgd door gedwongen arbeid (34 procent). Het aandeel mensen dat gedwongen huishoudelijk werk moet doen is gestegen van 27 procent in 2010 naar 58 procent in 2016 – bijna een verdubbeling.

Drie vierde van de vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel wordt ergens ter wereld gedwongen in de seksindustrie.

Drie vierde van de vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel wordt ergens ter wereld gedwongen in de seksindustrie. Het rapport ontdekte wel dat de meeste slachtoffers verhandeld worden binnen hun eigen landsgrenzen. Dit kan te maken hebben met verscherpte grenscontroles en het bewustzijn over de diverse vormen van mensenhandel, stelt het rapport.

Weinig veroordelingen

Het aantal veroordelingen kent een trage maar gestage groei, al blijft het aantal veroordeelde mensensmokkelaars in veel landen onrustwekkend laag. In Europa was zelfs een daling van het aantal veroordeelde mensenhandelaars zichtbaar, van 988 veroordelingen in 2011 naar 742 in 2016. Toch was er tijdens dezelfde periode een groei in het aantal gerapporteerde slachtoffers: van 4248 naar 4429 mensen.

Het rapport wijst ook op een aantal blinde vlekken wat betreft kennis en informatie over mensenhandel, met name in sommige delen van Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Azië.

SDG16

“Ons 2018-rapport toont dat we behoefte hebben aan meer technische assistentie en samenwerking tussen landen om de slachtoffers te beschermen en de smokkelaars te ontmoedigen en te bestraffen. Enkel zo kunnen we de doelstelling van dit Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) halen”, zei Fedotov tijdens de lancering van het rapport.

De SDG’s werden in 2015 vastgelegd en bevatten naast het overkoepelende doel SDG16 (vrede, veiligheid en rechtszekerheid voor iedereen) ook de ambitieuze doelstelling SDG16.2 waarin staten worden aangespoord om uitbuiting, misbruik, mensenhandel en elke andere vorm van geweld tegen kinderen te beëindigen.

“Deze vreselijke vorm van misdaad blijft in de schaduw voorbestaan. De internationale gemeenschap moet mensenhandel stoppen”, zei Fedotov. “Ik dring er op aan dat de wereld aandacht heeft voor Nadia Murads oproep.”