VN organiseert forum tegen xenofobie

Nieuws

VN organiseert forum tegen xenofobie

Thalif Deen

07 september 2012

Dertien jaar na de VN-verklaring over het versterken van de "cultuur van vrede" lijkt xenofobie in de wereld alleen maar toe te nemen. Volgende week organiseert de Algemene Vergadering van de VN er daarom een forum over, op hoog niveau.

De Verenigde Naties zelf zijn gebouwd op de gedachte dat dialoog is de weg tot vrede, zegt Nassir Abdulaziz Al-Nasser, voorzitter van de Algemene Vergadering (AV) en initiatiefnemer van de conferentie. De internationale gemeenschap bestaat uit verschillende religies en geloven. “Het is ongelukkig dat er in sommige delen van de wereld een groei is van intolerantie, xenofobie en aanzetten tot haat.”

Cultuur van vrede

In september 1999 namen de 193 lidstaten een verklaring en een actieprogramma aan om de zogenaamde “cultuur van vrede” te vergroten. Die cultuur bestaat uit een aantal waarden, zoals respect voor het leven, versterking van mensenrechten, recht op ontwikkeling, volledig respect voor nationale soevereiniteit, vreedzame oplossing van conflicten en een eind aan genderdiscriminatie. Deze waarden moesten worden versterkt door middel van verschillende economische, politieke en educatieve maatregelen. Maar nu, dertien jaar later, zijn er honderden haatmoorden geweest, neemt racisme en islamofobie toe en worden minderheden en migranten nog steeds gediscrimineerd.

Het VN-forum op 14 september, waar ook secretaris-generaal Ban Ki-moon zal spreken, is bedoeld als extra ondersteuning voor de cultuur van vrede. Het is het eerste forum ooit van de Algemene Vergadering, bedoeld als open platform waar ook lidstaten, ngo’s, media, bedrijven en VN-instellingen aan deelnemen. Het zal speciaal terugblikken op het actieprogramma uit 1999.

Verdeeldheid

In sommige landen wordt cultuur gezien als bron van verdeeldheid, zei Al-Nasser vorige maand op een conferentie in het Italiaanse Rimini. Minderheden worden onderdrukt of gedood omdat ze tot een andere religie behoren. Heilige boeken worden verbrand, religieuze symbolen ontwijd. “Dat is niet de maatschappij waarin we willen leven”, zei Al-Nasser. “We moeten de diversiteit in onze samenlevingen beschermen. We zijn terechtgekomen in een wereld waar deze zaken ons zullen blijven achtervolgen, totdat we ons zullen realiseren wat de voordelen van diversiteit zijn, en totdat we de vruchten van globalisering eerlijk en in harmonie kunnen verdelen tussen alle leden van de menselijke familie.”

Multiculturele, multireligieuze samenlevingen zijn een bron van rijkdom voor de mensheid, zei hij. Daarom was de oprichting van de Alliantie van Beschavingen zo belangrijk, in 2005. Dat is een initiatief van regeringsleiders voor interculturele en interreligieuze dialoog. 107 lidstaten van de VN hebben zich erbij aangesloten, naast andere partners. De Alliantie heeft een belangrijke rol om te komen tot een wereld “waar religies ons niet scheiden, maar verenigen, en een brug kunnen zijn voor een meer vreedzame en tolerante menselijke familie.”