VN-resoluties wegen weinig in Israël

Nieuws

VN-resoluties wegen weinig in Israël

Thalif Deen

13 augustus 2006

VN/ISRAEL: VN-resoluties wegen weinig in Israël

NEW YORK, 13 augustus (IPS) – Zullen Israël en Libanon zich houden aan de resolutie die de Veiligheidsraad vrijdag goedkeurde? Vooral in het geval van Israël zou dat een verrassing zijn: het land negeert meer dan een dozijn oudere VN-resoluties.

De nieuwe resolutie die de vijftien landen van de VN-Veiligheidsraad vrijdag goedkeurden, roept de Libanese militie Hezbollah op alle aanvallen onmiddellijk te staken; Israël moet een einde maken aan alle offensieve militaire acties. Maar Stephen Zunes, een professor Politiek aan de Universiteit van San Francisco die alle schendingen van VN-resoluties al decennialang bestudeert, is pessimistisch. Israël blijft minstens dertien andere belangrijke aanmaningen van de Veiligheidsraad naast zich neerleggen.

Resoluties 446, 452, 465 en 471 roepen Israël op zich terug te trekken uit de naar internationaal recht illegale nederzettingen in de Bezette Gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem. Israël verliet tot hiertoe alleen zijn nederzettingen in de Gazastrook.

Resolutie 497 wil dat Israël zijn annexatie van de Syrische Golanhoogte ongedaan maakt. Nummers 252, 267, 298, 476 en 478 schrijven Israël voor de inlijving van het hoofdzakelijk door Palestijnen bewoonde Oost-Jerualem en omgeving ongedaan te maken. Resolutie 487 roept de regering in Jeruzalem op zijn atoominstallaties onder toezicht van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie te stellen – Israël produceert en bezit naar alle waarschijnlijkheid kernwapens.

“Je kan ook stellen dat Israel resoluties 242 en 338 schendt”, vindt Zunes. Die teksten leggen Israël op zich uit de Bezette Gebieden terug te trekken en het probleem van de Palestijnse vluchtelingen aan te pakken als zijn buurlanden in vrede willen leven met de joodse staat. Volgens Zunes hebben alle buurlanden Israël voldoende veiligheidsgaranties geboden, zodat Israël nu zijn deel van de overeenkomst moet nakomen.

Het is een opsomming van de belangrijkste maar zeker niet alle VN-resoluties die Israël weigert uit te voeren, zegt Zunes.

Israël kon de richtlijnen van de VN vooral naast zich neerleggen omdat het altijd in bescherming werd genomen door de opeenvolgende Amerikaanse regeringen. Die worden beïnvloed door een sterke pro-Israëlische lobby.

Ironisch genoeg beroepen de VS en Israël zich wel op andere VN-resoluties als dat in hun kraam past. Washington en Jeruzalem drongen vorige maand aan op de uitvoering van resolutie 1559, waarin de Veiligheidsraad vorig jaar de ontwapening en de demobilisatie van de Hezbollah beval. Zunes merkt op dat resolutie 1559 ook alle buitenlandse troepen oproept Libanon te verlaten. “Dat betekent dat zowel Israël als de Hezbollah in overtreding zijn.”

Ook in Libanon gaat er van de nieuwe resolutie geen groot gezag uit. Volgens Zunes wordt de nieuwe VN-resolutie in de Arabische wereld als eenzijdig beschouwd. De tekst laat immers de mogelijkheid van “defensieve acties” open voor Israël. Israël zelf beschouwt de hele invasie in Zuid-Libanon als een vorm van zelfverdediging.

Volgens de Libanees Samir Sanbar, een voormalige adjunct-secretaris-generaal van de VN, dreigt de als oneerlijk ervaren resolutie tot nog meer bloedvergieten in beide kampen te leiden. (PD)