VN roepen Midden-Oosten Kwartet tot meer actie op

Nieuws

VN roepen Midden-Oosten Kwartet tot meer actie op

Haider Rizvi

17 december 2008

De initiatieven van het Midden-Oosten Kwartet, de werkgroep van de EU, de VS, Rusland en de VN die de vrede tussen Israël en de Palestijnen dichterbij moet brengen, hebben tot nog toe te weinig opgeleverd. De VN-Veiligheidsraad roept de internationale gemeenschap op om zich meer in te spannen om een vredesverdrag mogelijk te maken.

In een dinsdag goedgekeurde verklaring spreekt de Veiligheidsraad haar steun uit voor het onderhandelingsproces dat in de Amerikaanse stad Annapolis in gang is gezet. Tegelijkertijd worden beide partijen opgeroepen om geen stappen te zetten die het onderlinge vertrouwen kunnen schaden.
“We moeten ons dubbel zo hard gaan inzetten,” verklaarde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. “Wij allemaal, Israël en de Palestijnen, de Europese Unie, Rusland, de VN, de Arabische landen en de nieuwe Amerikaanse regering zullen het onderhandelingsproces moeten ondersteunen.”

Kwartet

De verklaring volgde op het einde van een vergadering van het Midden-Oosten Kwartet. Naast Ban Ki-moon namen daaraan de Amerikaanse en Russische minister van Buitenlandse Zaken deel, Condoleezza Rice en Sergej Lavrov. Ook de voormalige Britse premier Tony Blair en buitenlandcoördinator van de EU Javier Solana waren bij het overleg. Het Midden-Oosten Kwartet werd zes jaar geleden opgezet.
Het Kwartet oordeelt dat het onderhandelingsproces dat in Annapolis in gang werd gezet onomkeerbaar is en dat de onderhandelingen moeten worden geïntensiveerd om een einde te maken aan het conflict en zo spoedig mogelijk een Palestijnse staat mogelijk te maken.
In de slotverklaring van de ontmoeting staat dat er inspanningen nodig zijn op drie verschillende gebieden. Allereerst moeten de beide partijen de afspraken nakomen die horen bij de ‘routekaart naar vrede’, het vredesplan van het Kwartet. Daarnaast moet er gebouwd worden aan de Palestijnse staat en moet het onderhandelingsproces doorgaan.
Het Kwartet roept de Palestijnse bevolking op geen geweld te gebruiken en Israël te erkennen. Van Israël verlangt het Kwartet dat het de nederzettingenpolitiek stop zet vanwege de negatieve impact ervan op het onderhandelingsklimaat en de Palestijnse economie.

Kritiek

De afgelopen tijd was er felle kritiek op het Midden-Oosten Kwartet. De partijen zouden Israël onvoldoende op misstappen wijzen. Zo houdt de Israëlische overheid nog steeds vast aan het beleid van raids in en de blokkade van Gaza, ondanks protesten van internationale hulporganisaties en mensenrechtenbewegingen.
Ook slagen de VN, de VS, de EU en Rusland er volgens critici onvoldoende in om - zoals beloofd - de levensomstandigheden van de Palestijnen te verbeteren. Volgens de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), heeft bijna de helft van de Palestijnse bevolking onvoldoende te eten. Door armoede en werkloosheid zijn veel kinderen niet in staat om hun opleiding af te ronden.

Zorgwekkende ontwikkelingen

Enrique Yeves, woordvoerder van de Algemene Vergadering van de VN, zegt dat de voorzitter van de Algemene Vergadering zich zorgen maakt over recente ontwikkelingen die het onderhandelingsklimaat zouden kunnen schaden.
Zo werd onlangs de rapporteur van de VN, Richard Falk, geweigerd om de Bezette Gebieden te bezoeken. “Dergelijke acties laten weinig respect zien voor de VN”, zegt Yeves. Verder sprak Yeves zijn zorgen uit over bedreigingen aan het adres van Miguel d’Escoto Brockmann, voorzitter van de Algemene Vergadering, nadat die Israël publiekelijk had bekritiseerd.