VN roepen op tot volledig verbod op klonen van mensen

Nieuws

VN roepen op tot volledig verbod op klonen van mensen

Haider Rizvi

20 februari 2005

De Verenigde Naties roepen al hun lidstaten op elke vorm van klonen te verbieden. Het genetisch kopiëren van menselijk weefsel is onverzoenbaar met de menselijke waardigheid en de bescherming van het menselijk leven, zo luidt een vrijdag goedgekeurde verklaring. Belgische diplomaten verklaarden dat het onderzoek naar 'therapeutisch' klonen - kloontechnieken die nieuwe medische behandelingen mogelijk maken - in België zal verdergaan.

België heeft zich in de VN altijd verzet tegen een volledig verbod op het klonen van menselijk weefsel. Klonen van cellen om medische redenen moet kunnen, vindt Brussel samen met onder meer Groot-Brittannië. Menselijke stamcellen - de cellen waaruit een embryo in een vroeg stadium bestaat - kunnen misschien helpen beschadigde weefsels te repareren, remedies tegen genetisch bepaalde aandoeningen als de ziekte van Parkinson opleveren en zelfs het kweken van transplantatieorganen mogelijk maken. Het onderzoek naar die technieken bevindt zich nog in een experimentele fase.

Maar de techniek van het klonen kan ook worden gebruikt om een volledige nieuwe mens te laten groeien uit één of enkele menselijke cellen. Geen enkele VN-lidstaat is voorstander van dat ‘reproductieve’ klonen. Sommige tegenstanders van het therapeutische klonen zeggen dat die technieken de deur openzetten naar het grotere werk. Er zijn nog geen aanwijzingen dat er al ergens ernstige pogingen zijn ondernomen om een gekloonde mens op de wereld te zetten.

De VN keurden de verklaring met het algemene verbod vrijdag goed na een hevig debat in het juridisch comité van de Algemene Vergadering. Diplomaten hadden een week geprobeerd een consensus tot stand te brengen, maar het hardnekkige verzet van sommige landen maakte een stemming onvermijdelijk. Uiteindelijk spraken 71 lidstaten zich voor het verbod uit. 35 landen stemden tegen, 43 onthielden zich. De meeste landen in die laatste groep vonden dat er niet voldoende duidelijkheid bestond over therapeutisch klonen. De VN-verklaring is niet bindend, maar heeft wel moreel gezag.

Aan de beslissing ging een drie jaar durende patsituatie vooraf, veroorzaakt door de landen die de VN wilden doen instemmen met het inzetten van kloontechnieken bij medisch onderzoek. Maar onder leiding van de Verenigde Staten kwam een veel sterker front tot stand dat vasthield aan een volledig verbod. De onenigheid leidde ertoe dat een internationaal verdrag over het klonen van mensen, een veel sterker juridisch instrument dan de verklaring die vrijdag werd goedgekeurd, niet tot stand kwam.

De tegenstanders van alle vormen van klonen zeggen te vrezen dat vrouwen misbruikt kunnen worden als eicelfabrieken. De verklaring roept de VN-lidstaten op de exploitatie van vrouwen bij de toepassing van medische technieken te verhinderen. Conservatieve groepen in de VS noemden de verklaring een duidelijk signaal aan landen die wetenschappelijk onderzoek naar kloontechnieken aanmoedigen. (PD)