VN starten nieuwe werkgroep op rond nucleaire ontwapening

Nieuws

VN starten nieuwe werkgroep op rond nucleaire ontwapening

VN starten nieuwe werkgroep op rond nucleaire ontwapening
VN starten nieuwe werkgroep op rond nucleaire ontwapening

IPS

29 oktober 2015

Tegen de achtergrond van een mogelijke militaire confrontatie tussen twee nucleaire grootmachten, de Verenigde Staten en Rusland, zetten de Verenigde Naties een belangrijke stap in hun poging om de wereld kernwapenvrij te maken. ‘Snelle oplossingen moeten we echter niet verwachten’, zeggen experts, ‘terwijl de dreiging van een kernoorlog groeit.’

De 193 leden van de Algemene Vergadering zullen via de Commissie voor Ontwapening en Internationale Veiligheid (ook bekend als de Eerste Commissie) een of twee werkgroepen opstarten die onderhandelen over maatregelen rond nucleaire ontwapening.

Iran

Een ontwerpresolutie die momenteel in omloop is, vraagt de werkgroep om bijeen te komen in Genève in 2016. Verder zegt de resolutie dat de werkgroep een rapport met bevindingen en aanbevelingen dient in te dienen tijdens de Algemene Vergadering van september volgend jaar.

Deze ontwerpresolutie wordt gesponsord door Mexico en een aantal co-sponsors waaronder Oostenrijk, Brazilië, Chili, Costa Rica, Ghana, Ierland, Malta, Nigeria en Zuid-Afrika.

Een andere ontwerpresolutie, gesponsord door Iran, roept een tweede werkgroep in het leven die niet later dan in 2018 zal moeten rapporteren.

Momentum levend houden

Volgens John Burroughs van het Amerikaanse Lawyers Committee on Nuclear Policy bouwen deze inspanningen verder op de conferenties over kernwapens en de humanitaire impact ervan in 2013 en 2014 in Oslo, Nayarit en Wenen, en op het einddocument dat in mei van dit jaar werd gepresenteerd op de herzieningsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPT).

‘Ook al moet er op korte termijn niet veel output worden verwacht, toch zijn deze werkgroepen positief omdat ze het momentum dat toen gecreëerd werd, levend houden en een opening maken waarbinnen verdere stappen kunnen worden ondernomen’, zegt Burroughs.

Zo hebben de Verenigde Staten (VS) al laten weten dat ze, in tegenstelling tot de weerstand die ze toonden tegen de werkgroep van 2013, een nieuwe werkgroep zullen ondersteunen. Of andere grootmachten zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Rusland dat voorbeeld zullen volgen, is nog onduidelijk, geeft Burroughs toe.

‘Maar de recente openheid van de VS laat zien dat de wereld in goede zin aan het veranderen is’, zegt hij.

Militaire confrontaties

Volgens Jackie Cabasso van de Western States Legal Foundation, een van de sterkste voorstanders van nucleaire ontwapening, is het echter ‘onmogelijk om aan de ontwapeningsmachine te sleutelen en het voertuig aan de praat te krijgen als de bestuurder iemand is die niet de bedoeling heeft om vooruit te komen.’

In een verklaring van 21 oktober die door 135 ngo’s uit 19 landen mee werd ondertekend, zegt Cabasso dat ‘het hoog tijd is om de werkgroep een sterker mandaat te geven.’

‘Verschillende landen met kernwapens staan op de grens van een militaire confrontatie in verschillende conflictzones in de wereld, van Oekraïne tot Syrië, en van het bredere Midden-Oosten tot de Westelijke Pacific.’

‘Het gevaar van een kernoorlog groeit elke maand, maar de leiders van de kernwapenlanden voelen zich nog steeds comfortabel bij een benadering van ontwapening volgens een tijdsschema gemeten in generaties.’