VN tikken Paraguay op de vingers

Nieuws

VN tikken Paraguay op de vingers

David Vargas

05 december 2007

Paraguay doet te weinig om armoede en kinderarbeid terug te dringen, blijft vrouwen zwaar discrimineren en is te kwistig met bestrijdingsmiddelen. Paraguayaanse actiegroepen zijn blij met de waslijst van kritiekpunten waarmee een VN-comité hun regering om de oren slaat.

De Paraguayaanse economie groeide de voorbije jaren voorspoedig, en toch steeg het aantal extreem armen er volgens cijfers van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van 778.500 in 1997 tot meer dan 1,2 miljoen dit jaar. Dat wil zeggen dat een vijfde van de meer dan zes miljoen inwoners van het Zuid-Amerikaanse land moet rondkomen met nog geen dollar per dag.
Veel indianen en andere plattelandsbewoners in Paraguay hebben geen of nauwelijks grond, en de regering in Asunción maakt geen haast met de landhervorming die daarin verandering kan brengen, zegt het VN-comité voor Economische, Sociale en Economische Rechten. De 18-koppige expertengroep maakt brandhout van een rapport dat de Paraguayaanse regering vorige maand moest inleveren. Net als alle ondertekenaars van het Verdrag over Economische, Sociale en Economische Rechten moet Paraguay op geregelde tijdstippen verslag uitbrengen van wat het heeft ondernomen om problemen in die domeinen uit de weg te ruimen.
De regering van Nicanor Duarte heeft haar voeten geveegd aan de meeste aanbevelingen die we in 1996 overmaakten bij de beoordeling van het vorige rapport, klaagt het comité.
Paraguay is een van de armste landen van Zuid-Amerika, maar volgens de VN-experts zou de regering het op veel vlakken veel beter kunnen doen. Het land  telt bijvoorbeeld onaanvaardbaar veel mensen zonder sociale bescherming, en veel Paraguayanen hebben ook nauwelijks toegang tot moderne gezondheidszorgen.
De snelle expansie van de sojateelt gaat in Paraguay gepaard “met een blind gebruik van bestrijdingsmiddelen.” De pesticiden vervuilen waterlopen, besmetten traditionele voedingsmiddelen van de plattelandsbewoners en doen het milieu aftakelen. Boeren en plattelandskinderen worden er ziek van; er zijn zelfs sterfgevallen gemeld.
De kritiek komt ongelegen voor de regering, want de campagne voor de parlementsverkiezingen van april 2008 is al begonnen. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde niemand commentaar geven op de conclusies van het VN-comité.
Niet-gouvernementele organisaties in Paraguay zijn blij met de duidelijke taal. “Het is een overwinning; onze eisen waarvoor de regering nooit oor had, krijgen nu internationaal weerklank”, zegt Idalina Gómez van het Comité van Kerken voor Noodhulp (Cipae). Samen met 19 andere Paraguayaanse organisaties had het comité een alternatief en veel kritischer rapport ingediend bij de VN.
Het VN-comité vindt dat de regering in Asunción meer werk moet maken van armoedebestrijding en ontwikkeling, onder meer door een belastinghervorming die tot inkomensherverdeling leidt. De afbakening van de traditionele leefgebieden van inheemse groepen moet worden versneld, en kleine boeren moeten meer technische bijstand en kredieten krijgen. Er is ook aandacht nodig voor de gelijkschakeling van de arbeidsvoorwaarden voor mannen en vrouwen.
De Paraguayaanse ngo’s hadden gehoopt dat het VN-comité waarnemers naar hun land zou sturen, maar zover gingen de experts uiteindelijk niet.