VN-tussenkomst in Nepal inzet strategisch steekspel

Nieuws

VN-tussenkomst in Nepal inzet strategisch steekspel

Suman Pradhan

12 juli 2006

De Nepalese regering heeft vorige week officieel bemiddeling van de Verenigde Naties (VN) gevraagd bij het vredesproces in het land. De maoïstische rebellen, die niet geconsulteerd werden, zijn boos. Zowel de regering als de rebellen hebben goede redenen om de VN al dan niet te betrekken bij vredesgesprekken.

De bevolking gelooft dat door de aanwezigheid van de VN de elf jaar oude vete tussen de regering en de maoïstische opstandelingen snel opgelost zal zijn. Ook de lokale intelligentsia hangt dat geloof aan. “De VN kunnen het vredesproces in goede banen leiden. In het begin zal dat moeilijk zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat de VN-missie slaagt”, zegt Narayan Wagle, redacteur van de invloedrijke krant Kantipur.

Nog voor de VN kans heeft gezien om te antwoorden op het verzoek om bemiddeling, is de kwestie al een bron van ergernis tussen de regerende Zeven Partijen Alliantie (ZPA) en de maoïsten. Beide partijen houden er een broos staakt-het-vuren op na sinds een gezamenlijk geleid volksfront de dictatoriale macht van koning Gyanendra ferm wist in te perken.

Vorige maand kwamen beide partijen overeen om een overgangsregering te vormen, waarin ook de maoïsten een belangrijke rol zouden moeten spelen. Die regering moet een grondwetgevende raad verkiezen en een nieuwe grondwet schrijven, die het Himalaya-koninkrijk in een republiek zou kunnen veranderen.

De maoïsten zijn niet alleen boos op de ZPA omdat ze gepasseerd werden bij het verzoek aan de VN, ze zijn het ook niet eens met het verzoek. Daar hebben ze zo hun redenen voor. Als de VN nog voor de samenstelling van de overgangsregering aan de gesprekken zouden deelnemen, komt ontwapening van de maoïsten zeker hoog op de agenda. De maoïsten kunnen dat onderwerp dan niet meer negeren, terwijl ze hun wapenbezit nu zien als een sterke troef in de onderhandelingen met de regering. Daarom willen de rebellen dat de VN zich pas na de vorming van de overgangsregering gaan bemoeien met het vredesproces.

Tegenover de maoïsten staan ZPA-politici die huiverig zijn voor ontbinding van parlement en regering op een moment dat de maoïsten nog op volle wapensterkte zijn. Zij vrezen dat die ontbinding voor de maoïsten aanleiding kan zijn om hun geweld en intimidatie te hervatten.

Opvallende afwezige in de discussie is de leider van de maoïsten, Pushpa Kamal Dahal, beter bekend als Prachanda. “De maoïsten zijn slim en weten hoe ze hun kaarten moeten uitspelen”, verklaart een westerse diplomaat die zet. “Hoe hard de andere maoïstische woordvoerders ook tegen de komst van de VN protesteren, op elk ogenblik kan Prachanda als een deus ex machina nog tussenbeide komen en zijn ondergeschikten overtuigen. Een klassieke onderhandeltruc.”

Over de inhoud van een eventuele VN-tussenkomst ontbreken nog veel details. De ZPA-regering sluit in ieder geval uit dat de VN een vredesmissie zullen uitvoeren in Nepal. Daarmee ontneemt ze de VN alvast de weinige tanden die de organisatie bij een eventuele missie had kunnen ontbloten.

De normale gang van zaken is dat, als de legitieme regering een officiële uitnodiging heeft verstuurd, de VN op het toneel komt na de nodige voorbereidingen. Maar bij de vraag of deze regering voldoende legitiem is om de VN uit te nodigen zonder de maoïsten, past een groot vraagteken.

De ZPA in juni toegezegd de alliantie te zullen ontbinden en een overgangsregering samen te stellen met de maoïsten. “De ZPA voelt zichzelf in de hoek gedrukt door dat akkoord. Deze brief naar de VN is een preventieve aanval”, zegt een ZPA-leider anoniem. “Als de VN tussenbeide komen, vormt dat een stevige barricade tegen ondemocratische bedoelingen van welke groep dan ook.”

Een van de belangrijkste discussiepunten tussen beide partijen is de toekomstige rol van koning Gyanendra. Terwijl de ZPA voorstander is van een louter ceremoniële functie voor de koning, willen de maoïsten dat Gyanendra een gewoon staatsburger wordt.