VN vinden Amerikaanse bondgenoten in aanloop naar klimaattop

Nieuws

VN vinden Amerikaanse bondgenoten in aanloop naar klimaattop

Haider Rizvi

24 juni 2009

New York organiseert in september een reeks evenementen die regeringsleiders uit de hele wereld over de streep moeten trekken om eind 2009 in Kopenhagen een sterk klimaatakkoord te ondertekenen. De VN zijn opgezet met die ondersteuning voor hun ‘seal the deal’ (onderteken de overeenkomst)-campagne.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon verwacht op 22 september alle staats- en regeringsleiders in New York voor een eendaagse top over het klimaatprobleem. De bedoeling is een extra dynamiek te creëren in de aanloop naar de cruciale bijeenkomst in Kopenhagen in december. Daar moet een internationaal verdrag worden goedgekeurd dat na 2012 het protocol van Kyoto vervangt en de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verder terugdringt.
“Tot hiertoe is de respons van de regeringen in de wereld onvoldoende”, oordeelt Ban. “We hebben nog veel te doen, en niet veel tijd.”
Ban krijgt voor zijn ‘seal the deal’-campagne alvast de steun van de Michael Bloomberg, de burgemeester van New York. Die belooft de top van 22 september meer luister bij te zetten met een reeks evenementen in de stad.

Wat juist is voor Amerika

“We moeten doen wat juist is voor de wereld en wat juist is voor Amerika”, vindt Bloomberg. “We moeten actie ondernemen op wereldniveau, maar in elk geval moeten wij onze klimaatlast verminderen.”
De VS lagen de voorbije jaren vooral dwars bij internationale pogingen om de klimaatverandering tegen te houden. Toch zijn de Amerikanen na China de grootste producent van broeikasgassen. Rijke megasteden als New York stoten bijzonder veel van die schadelijke gassen uit.
Volgens Bloomberg hebben de VS ook de sleutel voor de oplossing in handen. Groene technologie kan volgens hem een milieucatastrofe helpen afwenden, en de crisis helpt dat inzicht te verspreiden. “Groen ondernemen is de formule voor economisch herstel”, gelooft de burgemeester.
Dat kan ook al met cijfers bewezen worden. Volgens een recente studie van de Universiteit van Massachusetts leverden investeringen in schone energie de voorbije jaren ruim drie keer meer banen op dan vergelijkbare bedragen die naar de steenkoolindustrie gingen. Er werken in de VS intussen al meer mensen in de sector van de windenergie dan in de steenkoolsector.
Toch lijkt de Amerikaanse regering ondanks de recente machtswissel niet meteen een duidelijke koerswending te willen maken. Voorlopig houdt Washington bijvoorbeeld vast aan het opblazen en afgraven van heuvels waaronder steenkoolvoorraden schuilgaan. Toen Ban en Bloomberg dinsdag (23 juni) in New York hun samenwerking bekend maakten, werden in West-Virginia bekende milieuactivisten gearresteerd bij een protestactie tegen die open steenkoolmijnen. Onder de arrestanten bevonden zich de topklimatoloog James Hansen en de actrice Daryl Hannah.