VN willen betere bescherming van burgers in conflictgebieden

Nieuws

VN willen betere bescherming van burgers in conflictgebieden

Lies Ryckeboer

23 november 2010

We moeten meer doen om burgers in conflictgebieden te beschermen. De VN-veiligheidsraad riep gisteren (22 november) op om stappen te ondernemen om geweld tegen burgers te vermijden. De veiligheidsraad wil ook dat daders beter worden aangepakt.

Vaak zijn onschuldige burgers het slachtoffer van gewapende conflicten. Ze vallen ten prooi aan seksueel geweld, worden verplicht mee te vechten of doen dienst als menselijk schild. Ook moedwillige aanvallen op plaatsen waar veel gewone burgers samen zitten, bijvoorbeeld scholen, komen voor.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon liet gisteren weten dat er voelbare verandering moet komen. Vandaag worden de daders van schendingen van internationaal humanitair recht of mensenrechten te weinig berecht. Ze weten dat ze niet voor de rechter zullen verschijnen. Dat moet veranderen.

Ban Ki-moon stelt enkele belangrijke doelstellingen voorop. De internationale gemeenschap moet ernaar streven dat conflictpartijen, ook niet-statelijke gewapende groepen, minder schendingen begaan. Verder willen de Verenigde Naties burgers beter beschermen via vredesoperaties. Ten slotte moeten zowel de conflictpartijen als de individuele daders van geweld aansprakelijk worden gesteld.

Alain Le Roy, VN-ondersecretaris-generaal voor vredesoperaties merkt op dat de vredesmissies alles doen om burgers te beschermen. Die missies kunnen de nationale overheid echter niet vervangen. Uiteindelijk moeten stabiele en rechtsgeldige overheidsinstellingen de veiligheid van de burgers garanderen. De Verenigde Naties kunnen de nationale overheid daar wel in steunen.

VN-ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken Valerie Amos zegt dat de Verenigde Naties hun acties voortdurend moeten opvolgen en erover moeten rapporteren. Daardoor kunnen de inspanningen om burgers te beschermen systematisch worden verbeterd.

Navi Pillay, VN hoge commissaris voor de mensenrechten wijst eveneens op het belang van preventie. Het aantal schendingen van internationaal humanitair recht en mensenrechten moet verminderen. Ze benadrukt ten slotte dat daders moeten worden bestraft. ‘Dat is een van de beste middelen om terugkerend geweld te voorkomen’, klinkt het.