VN willen snelheid halen voor laatste rechte lijn Millenniumdoelen

Nieuws

VN willen snelheid halen voor laatste rechte lijn Millenniumdoelen

Thalif Deen

23 november 2009

Kunnen we de armoede in de wereld halveren tegen 2015? De Verenigde Naties geloven van wel, ondanks de recente achteruitgang. In september volgend jaar komt er een driedaagse top van wereldleiders om de inspanningen op te voeren.

Ontwikkeling staat sinds 2000 in het teken van de Millenniumdoelstellingen - acht fundamentele ontwikkelingsdoelen die de internationale gemeenschap wil bereiken tegen 2015. Tegen dan zouden onder meer de armoede en de honger in de wereld gehalveerd moeten zijn in vergelijking met 1990, moeten alle kinderen naar de lagere school gaan en moeten kinder- en moedersterfte, de belangrijkste besmettelijke ziekten en milieuproblemen fors teruggedrongen zijn.
“We hebben vooruitgang gezien, maar nog niet genoeg, vooral niet in Afrika”, oordeelt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Ban heeft de Britse premier Gordon Brown gevraagd een leidende rol te spelen bij de poging om landen aan te zetten nog meer te doen tijdens de overblijvende vijf jaar tot 2015.

Haalbaar

Door de internationale economische crisis en de terugval van de ontwikkelingshulp is er sinds vorig jaar terrein verloren. Maar de VN klinken niet pessimistisch. “Veel Millenniumdoelen zijn nog altijd haalbaar in de meeste landen, als de leiders de nodige politieke wil aan de dag leggen”, zegt Salil Shetty, de directeur van de VN-Millenniumcampagne.
De grootste uitdaging is het verminderen van de moedersterfte met driekwart tegen 2015. “Elke minuut sterft er ergens op aarde een vrouw aan complicaties tijdens de zwangerschap of de geboorte. Dat is onaanvaardbaar”, zegt VN-baas Ban. Tweehonderd miljoen vrouwen hebben geen toegang tot veilige en goede contraceptiva.

Succesverhalen

Maar zelfs rond dat moeilijke thema zijn er succesverhalen. In Rwanda is het gebruik van moderne contraceptiva de voorbije vijf jaar bijna verdrievoudigd. Bij meer dan de helft van de geboorten is nu een goed opgeleide vroedvrouw of een arts aanwezig. Het aandeel van de bevallingen in het ziekenhuis is gestegen van minder dan een derde tot bijna de helft van alle geboortes.
In Ethiopië profiteren zwangere vrouwen ervan dat de personeelssterkte in de gezondheidssector de voorbije drie jaar bijna verdubbeld is. Ook in Bangladesh,
Cambodja, Jemen en Zambia zijn bevallingen veiliger geworden doordat er meer geschoold personeel wordt ingezet.
Volgens Shetty moeten ontwikkelingslanden en donorlanden zich de komende vijf jaar nog sterker toeleggen op het lot van vrouwen en van gemarginaliseerde groepen en streken. De rijke landen zullen onder meer plannen moeten voorleggen om hun ontwikkelingshulp op te voeren. Belangrijk is ook dat ze geen geld uit hun ontwikkelingsbudget wegsluizen om initiatieven rond de klimaatverandering te financieren.