VN zoeken geld voor gezinsplanning

Nieuws

VN zoeken geld voor gezinsplanning

A. D. McKenzie

10 juli 2012

Om gezinsplanning hoger op de politieke agenda te krijgen en geld in te zamelen organiseert het VN-bevolkingsfonds morgen (woensdag) een grote conferentie in Londen. "Dit momentum zal vrouwen en meisjes wereldwijd helpen om hun recht op geboorteregeling uit te oefenen", gelooft zijn directeur Babatunde Osotimehin.

Voor de conferentie bundelde het VN-Bevolkingsfonds de krachten met de stichting van Bill en Melinda Gates, de Britse regering en andere partners.

Volgens cijfers van de VN zijn er ongeveer 222 miljoen vrouwen, vooral in ontwikkelingslanden, die graag meer middelen voor geboorteregeling willen maar daar geen toegang tot hebben door tal van redenen – waaronder culturele normen en gebrek aan financiële middelen.

Het Bevolkingsfonds schat dat er jaarlijks nog 3,3 miljard euro nodig is om in ontwikkelingslanden volledig aan de nood aan voorbehoedsmiddelen te voldoen.

Osotimehin zal dan ook aandringen bij donoren en VN-lidstaten om dit bedrag in te zamelen. “We hebben 69 landen geïdentificeerd waar de grootste nood heerst. Met de conferentie hopen we de nodige fondsen bijeen te krijgen om deze landen te helpen”, verklaart hij.

Overbevolking

De ontmoeting in Londen valt samen met de Wereldbevolkingsdag, die aandacht vraagt voor de problemen die een bevolking van 7 miljard met zich meebrengt. En tegen 2050 zullen naar verwachting met 9 miljard mensen op aarde zijn.

“De top moet benadrukken dat de voorspelde groei van de wereldbevolking niet onafwendbaar is, en dat is zeer belangrijk”, vindt Neil Datta, secretaris van het in Brussel gevestigde European Parliamentary Forum.

“Welke richting het met de wereldbevolking uitgaat, hangt in grote mate af van onze eigen daden. En deze daden, ook op het vlak van consumptie, hebben een impact op de toekomst van onze planeet”, aldus Datta. “Als parlementair netwerk zal het onze taak zijn om te garanderen dat er politieke wil bestaat om gezinsplanning te ondersteunen in de komende jaren.”

Brazilië en Iran

“De Gates-stichting wil mensen minder afhankelijk maken van hulp, en een manier om dat te doen is het breder beschikbaar maken van voorbehoedsmiddelen”, stelt Melinda Gates, vrouw van de Microsoft-oprichter.

“Als vrouwen toegang krijgen dat anticonceptiemiddelen, kunnen ze hun eigen leven redden: het zal het de moedersterfte doen dalen en ook kinderlevens redden”, zei ze op een conferentie in Parijs eerder dit jaar.

Osotimehin vindt dat culturele en religieuze gebruiken geen excuus kunnen zijn om vrouwen het recht op gezinsplanning te ontzeggen.

“Sommige van de meest geslaagde strategieën voor geboorteregeling zijn doorgevoerd in landen die streng religieus lijken. Denk maar een Brazilië, een grotendeels katholiek land, en Iran, voornamelijk islamitisch, die erg goede en vooruitstrevende programma’s hebben op dit vlak.”

Tags