Voedselprijzen stijgen door droogte in Sahel

Nieuws

Voedselprijzen stijgen door droogte in Sahel

Ngala Killian Chimtom

01 maart 2012

Sala Aminata, een huisvrouw met zes kinderen uit het Verre Noorden van Kameroen, weet niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar moet knopen.  "Ik kocht altijd een zak maïs voor 18,23 euro", zegt ze. "Nu kost die 25,70 euro." Dat is een derde van haar maandelijkse inkomen van 75 euro.

Niet alleen maïs werd duurder. De prijs van een zak sorghum steeg van 15,18 euro tot 21,13. “De prijzen blijven maar stijgen en we kunnen het niet meer betalen”, klaagt ze.

De stijgende voedselprijzen worden veroorzaakt door de droogte waardoor vorig jaar het grootste deel van de oogst in de Sahel, een droog gebied tussen de woestijn Sahara in Noord-Afrika en de savanne van Soedan in het zuiden, verloren ging. Sinds begin februari raakt het voedsel op bij de plattelandsbevolking in de regio, zes maanden voordat de nieuwe oogst verwacht wordt. Alle regeringen in de Sahel, behalve die van Senegal, hebben om internationale hulp gevraagd omdat 12 miljoen mensen in de regio door honger worden bedreigd.

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) heeft gewaarschuwd dat 400.000 mensen te kampen kunnen krijgen met honger in het Noorden en Verre Noorden van Kameroen, als de noodvoorraden niet voor eind maart binnen zijn.

Kwetsbare groepen

“De graanproductie is met 30.000 ton gedaald in 2011, vergeleken met 2010”, zegt Ilonga Lazare, directeur Voedselzekerheid in de Noordelijke Regio bij het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Ook hij noemt de droogte in 2011 als oorzaak van de voedseltekorten.

In een opslagruimte in Garoua, een havenstad in de Noordelijke Regio, ligt volgens Lazare 6 ton voedsel opgeslagen, maar dat moet voor eind maart aangevuld zijn tot 8 ton om te voorkomen dat kinderen ondervoed raken of overlijden. “We moeten eerst aan kwetsbare groepen als kinderen denken. Die kunnen niet langer dan een dag zonder voedsel”, zegt hij. De 2 ton extra voedsel is volgens hem nodig voor kinderen en zwangere vrouwen, om de periode te overbruggen totdat internationale hulporganisaties met voedselhulp komen.

Honger en ondervoeding zijn een plaag in het noorden van Kameroen. De regio heeft als gevolg van natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen, al dertig jaar te maken met voedselcrisissen

Geschikte grond

Uit een analyse die het WFP in 2007 uitvoerde, bleek dat slechte landbouwproductie, gebrekkig onderwijs, een laag inkomen en inadequate infrastructuur verantwoordelijk zijn voor de kwetsbaarheid en voedselonzekerheid in de regio.
 
De voedselproblemen leidden ook tot veiligheidsproblemen. In 2008 kwamen honderd mensen om bij protesten tegen de hoge voedselprijzen. “Het scenario van 2008 moeten we voorkomen”, zegt Gambo Haman, gouverneur van de Noordelijke Regio.
 
Kameroen importeert jaarlijks voor gemiddeld 90 miljoen euro rijst, sorghum en gierst. Vanwege de slechte rijstoogst in 2011, werd in dat jaar 80.000 ton rijst geïmporteerd voor 179 miljoen euro.  
 
Aan het begin van dit jaar kondigde de regering van Kameroen aan te willen investeren in de landbouwsector. De Kameroense minister van Landbouw en Ontwikkeling, Essimi Menye, zei dat de landbouw een belangrijkere rol in de economie moet gaan vervullen. “Het is schokkend om te horen dat Kameroeners honger lijden terwijl we 7,2 miljoen hectare geschikte landbouwgrond hebben.”

Kameroen investeerde tot nu toe weinig in de landbouw. Slechts 26 procent van de landbouwgrond wordt gecultiveerd.