Voetbal tegen honger

Nieuws

Voedselcrisis in de Sahel

Voetbal tegen honger

Voetbal tegen honger
Voetbal tegen honger

Lynn Symons

30 maart 2012

Driehonderd Europese voetbalclubs spelen dit weekend wedstrijden in heel Europa om de voedselcrisis in de Sahel onder de aandacht te brengen. Samen met de Europese Commissie trekt het professioneel voetbal aan de alarmbel met de “Match Day Against Hunger.”

De “Professional Football Against Hunger”-campagne loopt van 30 maart tot en met 2 april in honderden voetbalstadions in zestien landen, van Schotland tot Rusland. Gepromoot door de Associatie van Europese Professionele Voetbalbonden (EPFL), de Europese Commissie en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties, wil de campagne een megafoon zijn voor de humanitaire crisis in de regio. Een hongersnood, veroorzaakt door onder meer droogte, chronische armoede, hoge voedselprijzen en conflicten, bedreigt miljoenen mensen.

Volgens de FAO zijn dit jaar al meer dan zestien miljoen mensen in gevaar en hebben ze dringend geld, voedsel en landbouwopleiding nodig. Ruim 1,3 miljoen kinderen lijden aan ernstige ondervoeding en ongeveer 790.000 landbouw- en herdersgezinnen zijn getroffen door droogte.

Dringende en structurele hulp

We moeten nu actie ondernemen om mensen te helpen in zelfredzaamheid, vertelt directeur-generaal van de FAO, José Graziano da Silva. ‘Tegelijkertijd moeten we een herstellingsvermogen opbouwen in lokale gemeenschappen om te voorkomen dat de bevolking van de ene crisis in de andere terechtkomt. En uiteraard moeten we vermijden dat droogte telkens tot een nieuwe hongercrisis lijdt.’

Het voedselagentschap vroeg begin maart nog om 69,8 miljoen dollar (ruim 52 miljoen euro) voor bijkomende fondsen om een verspreiding van de voedselcrisis in de regio te vermijden. Graziano da Silva ijvert daarbij voor een betere toegang voor boeren en herders naar lokale markten, het aanmoedigen van lokale producten en het versterken van het herstellingsvermogen.

Broederlijk Delen

We moeten vermijden dat droogte telkens tot een nieuwe hongercrisis lijdt.

Broederlijk Delen probeert de levensomstandigheden van de bevolking in de regio te verbeteren door financiering en capaciteitsversterking van lokale organisaties. Arianne Idzenga, vertegenwoordigster van de organisatie in Burkina Faso, vindt het goed dat er aandacht komt voor de humanitaire crisis in de regio, maar wil vooral de nadruk leggen op een duurzame aanpak. ‘Het moet ook zin hebben op lange termijn’, benadrukt ze. De noodhulp moet volgens haar omgezet worden in structurele ontwikkeling zodat de bevolking op lange termijn zelfredzaam is.

Idzenga ondervindt zelf ter plaatse hoe schrijnend de situatie is. Burkina Faso kent een grote vluchtelingenstroom uit Mali. Er is al een voedseltekort in het land, maar door die toestroom is er nog meer eten nodig, vertelt ze. Idzenga wijst ook op de Europese procedure voor fondsen die een struikelblok is voor kleine organisaties. Europa mikt vooral op grote organisaties, vertelt Suzy Serneels, programmacoördinatrice voor Afrika. Een ingewikkelde procedure met veel administratie maakt het voor kleine ngo’s moeilijk om een fonds te krijgen. Broederlijk Delen treedt daarom vaak voor hen op als tussenpersoon om een project toch goedgekeurd te krijgen.

Voetbal tegen honger

Er zijn al te veel levens gesneuveld omdat de wereld te traag reageerde, klinkt het nu ook bij de voetbalbonden. Het Europees voetbal wil daarom dit weekend de populariteit van de sport gebruiken om fans op te roepen mee te ijveren voor dringende hulp voor de Sahel.