Volgens Chávez galoppeert de vrijheid naar links

Nieuws

Volgens Chávez galoppeert de vrijheid naar links

Humberto Márquez

13 april 2006

Waarom kijkt het witte paard op het Venezolaanse wapenschild achterom? Volgens de Venezolaanse president Hugo Chávez was het een vraag van zijn achtjarige dochter Rosinés die hem ertoe bracht de symbolen van het land aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Prompt liet de president het staatswapen en de Venezolaanse vlag bijwerken.

Tot vorige maand dartelde het witte paard op het Venezolaanse wapenschild, het symbool van de vrijheid, naar rechts, met het hoofd achterom om onzichtbare achtervolgers in het oog te houden. Nu galoppeert het in volle vaart naar links, de richting die de Bolivariaanse republiek volgens Chávez moet blijven inslaan.

Naast de lans en het zwaard die ook altijd op het wapenschild stonden, verschenen een koker met pijlen en een kapmes, attributen die verwijzen naar de strijd van de inheemse en de Afrikaanse gemeenschappen in het land.

Aan de zeven witte sterren die op de Venezolaanse driekleur prijken, liet Chávez op 12 maart een achtste ster toevoegen. Op die dag hees de onafhankelijkheidsstrijder Fransisco de Mirando 200 jaar geleden de vlag uit geel, blauw en rood voor het eerst. De zeven sterren stonden voor de zeven provincies die zich in 1811 onafhankelijk verklaarden van Spanje - drie andere provincies deden dat toen nog niet. De legendarische vrijheidsstrijder Simón Bolívar oordeelde dat nakomertje Guayana na de bloedige veldslag van San Felix in 1817 ook recht had op een ster, maar de vlag bleef ongewijzigd. Tot Bolívar-fan Chávez het euvel vorige maand rechtzette.

Het oude paard was een infiltrant van de rechtse oligarchie, grapte de president toen hij de wijzigingen toelichtte in het parlement. Tegenwerpingen kwamen er niet - wat er zeker mee te maken heeft dat de 167 volksvertegenwoordigers allemaal aanhangers zijn van Chávez. De grootste oppositiepartijen namen in december geen deel aan de laatste verkiezingen omdat ze het niets eens waren met de regels die de kiescommissie had uitgewerkt.

De buitenparlementaire oppositie klaagt dat de gril van Chávez het land op kosten jaagt. Vlaggen, officieel briefpapier, stempels, biljetten en muntstukken: ze moeten allemaal geactualiseerd worden. Parlementsvoorzitter Nicolás Maduro haastte zich wel om te verklaren dat er pas nieuw drukwerk in opdracht gegeven zal worden als de oude voorraden zijn opgebruikt.

Chávez zwemt in de dollars en dus kan het hem niet schelen, foetert de voormalige socialistische leider Pompeyo Márquez. Hij zou alles doen om de mensen ervan af te houden zich met de hoofdzaak bezig te houden - de mislukking van zijn zevenjarig bewind. Márquez vindt dat de regering het oliegeld dat Venezuela binnenstroomt veel verstandiger kan gebruiken. (PD)