Voor een leefbaar Ho Chi Minh

Nieuws

Voor een leefbaar Ho Chi Minh

Op 2 en 3 juli gaat in New York de ministeriële zitting door van Ecosoc, de Economische en Sociale Commissie van de VN. De bijeenkomst zal dit keer in het teken staan van Millenniumdoelstelling 7, over milieu en duurzame ontwikkeling. België zal op de conferentie speciale aandacht krijgen met een stadsproject in Ho-Chi-Minh, Vietnam.

Ho-Chi-Minh
Het door de VN bekroonde project omvat de sanering van een zwaar vervuild kanaal – in de volksmond plastisch “het coca-cola kanaal” genoemd- en de bijhorende omgeving, waarin zich tal van informele activiteiten hadden ontwikkeld. De Belgische ontwikkelingssamenwerking realiseerde hier een project vanuit een integrale benadering. Die omvatte zowel de drainering van het kanaal, als het opzetten van huisvesting voor de omwonenden, een deskundig afvalbeheer en systemen voor waterzuivering. Kenmerkend voor het project is dat de lokale bevolking vanaf het prille begin bij het proces is betrokken. In 2006 is het project als zodanig afgerond, maar de Belgisch Technische Coöperatie zorgt nog voor verdere opvolging en monitoring. Intussen heeft het wel al tot inspiratie gediend voor andere projecten en donoren. Op de VN-top in New York zal BTC-coöperant Benoit Legrand het project voorstellen. Gedurende twee dagen krijgt het speciale aandacht in een side-event, verzorgd door een Belgisch-Vietnamese delegatie. Dat kondigde minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel vanmiddag aan op een persconferentie op BTC.

De steden van de toekomst
De reden waarom precies dit project naar voor geschoven wordt, is dubbel. Ten eerste omdat dit modelopzet het belang van proper water, waterzuivering en afvalverwerking in de kijker stelt en de link van deze domeinen met ontwikkeling en opwaardering van de levenskwaliteit. Ten tweede gaat het hier om stadsontwikkeling en gezien sinds kort de helft van de wereldbevolking in steden woont, en voor de toekomst de grootste demografische groei in de steden te verwachten is, is de uitdaging enorm om te zorgen voor leefbare en gezonde steden.

Ontwikkeling en klimaat
Eerder al, op de conferentie Klimaat en Ontwikkeling op 7 maart, beloofde minister Charles Michel speciale aandacht te besteden aan de link tussen ontwikkelingssamenwerking en klimaat. Op de persconferentie van vanmiddag, stelde hij dat de ontwikkelingsprojecten in de toekomst systematisch zullen gescreend worden op hun milieu-impact. Minister Michel: ‘ We zijn gewend om ons bij alle projecten af te vragen hoeveel ze gaan kosten. We moeten in de toekomst daar telkens de vraag bijstellen hoeveel ze aan het milieu zullen kosten.’  Alle bestaande projecten zullen ook moeten gescreend worden op hun kwestbaarheid of resistentiegraad tegenover de mogelijke impact van klimaatwijziging, ook al vanuit het perspectief van economische rendabiliteit. Charles Michel: ‘Het zijn de rijke landen die de oorzaak zijn van de verontreiniging maar vooral in het Zuiden zullen de slachtoffers vallen van overstromignen en natuurrampen. We kunnen daar niet onverschillig tegenover blijven.’
Op de conferentie van maart werd ook aangekondigd dat professor Jean-Pascal van Ypersele een rapport zou maken dat als basis kan dienen om de Belgische ontwikkelingsprojecten te oriënteren naar de nieuwe noden in de context van klimaatopwarming. Dat rapport, waarvan de draft vanmorgen aan minister Michel werd bezorgd, zal over een week afgerond zijn.

Werken aan mitigatie
Op dit ogenblik lopen er al een aantal projecten die inspelen op de impact van de klimaatverandering. Zo steunt ons land projecten voor de opwekking van duurzame energie via zonnepanelen in enkele Afrikaanse landen. In Congo loopt er een programma voor duurzaam bosbeheer en in Ecuador steunt België een lokaal project in het kader van Agenda 21 in de kuststad Esmeraldas, vergelijkbaar met het project van Ho Chi Minh. 
In Cambodja werd recentelijk ook een screening doorgevoerd van een aantal scholen, die men wil aanpassen tegen de warmte, zodat airco overbodig wordt. Binnenkort gaat BTC-coöperant Benoit Legrand ook in het binnenland van Congo zo’n screening doorvoeren. Ook zullen projecten van de Belgisch Technische Coöperatie zelf onderzocht worden op hun ecologische voetafdruk, aldus Carl Michiels, voorzitter van het Directiecomité van BTC. Zo wil men bijvoorbeeld onnodig gebruik van 4x4’s vermijden en die waar mogelijk door andere voertuigen vervangen. BTC zelf werkt met een EMAS-certificaat om ook in de eigen werking duurzaamheid te garanderen.