Vooral vrouwen vangen klappen op van hervormingen Cuba

Nieuws

Vooral vrouwen vangen klappen op van hervormingen Cuba

Dalia Acosta

17 juni 2011

Cubaanse vrouwen krijgen maar moeilijk voet aan de grond op de arbeidsvloer. Alleen bij de overheid werken veel vrouwen, maar daar gaan juist de klappen vallen nu de partij het socialistische systeem drastisch wil "updaten".

“Ik weet niet wat ik moet doen”, zegt een 53-jarige vrouw uit Havana, die niet meer bij de overheid kan werken. Ze is haar arbeidszekerheid voor het eerst kwijt.

Net als in andere landen is er ook in Cuba een genderkloof. Hoe hoog ze ook opgeleid zijn, vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de stabiele en beter betaalde sectoren van de economie. Vrouwen verdienen 80 tot 85 procent van wat mannen verdienen, omdat ze door hun zorgtaken minder dagen kunnen werken. Leidinggevende posities in firma’s met buitenlands kapitaal, in de toerismesector en in bedrijven waar goede bonussen worden uitgekeerd worden vaak bezet door mannen. Vrouwen bezetten vaak tijdelijke managementfuncties.

Van de ambtenaren daarentegen is 43 procent vrouw. In de administratieve banen zelfs 59 procent, blijkt uit cijfers van het Nationaal Bureau voor de Statistiek.

Decentralisatie

Maar dit gaat veranderen, want de communistische partij heeft besloten dat de economie “gemoderniseerd” moet worden en de overheid gedecentraliseerd. Het aantal ambtenaren op de uitgedijde loonlijst van de staat wordt al sinds vorig jaar teruggeschroefd. Er moeten in de publieke sector maar liefst een miljoen mensen weg, en dat op een bevolking van 11,2 miljoen inwoners. Het aantal diensten dat een zelfstandige mag aanbieden, is met 178 uitgebreid.

Vrouwengroepen luiden de noodklok. “Ik zie niet hoe zelfstandige arbeid zekerheid gaat bieden aan die massa mensen, vooral vrouwen, die zonder werk komen te zitten”, zegt Zulema Hidalgo van de Oscar Arnulfo Romero Reflectie- en Solidariteitsgroep. De vrouwen die als zelfstandige werk zoeken, doen dat vooral in sectoren met weinig potentieel: als verkoper of als loonwerker. Er zijn weinig vrouwen met een eigen familiebedrijf.

Huishouden

Hun economische deelname wordt bemoeilijkt door de verantwoordelijkheid die ze hebben voor het huishouden en de zorg voor de kinderen. Het aantal vrouwen dat met betaalde arbeid moet stoppen omdat kinderen of andere familieleden ziek zijn, groeit. Cubaanse vrouwen besteden meer dan 34 uur per week aan de opvoeding en het huishouden, terwijl mannen daar ongeveer 12 uur aan besteden.

Deze verdeling kan anders, vindt María Ángeles Sallé, een Spaanse expert op het gebied van genderbeleid. Bovendien gaat het er volgens haar niet om dat vrouwen niet werken, maar dat ze de economische sleutelsectoren moeten veroveren die steeds meer aan de markt worden overgelaten. “Wereldwijd doen vrouwen twee derde van het werk. Maar ze verdienen maar 10 procent van het inkomen en ze bezitten maar 1 procent van het eigendom.”

In Cuba zitten de meeste kansen op een baan bij de overheid nu in de agrarische sector. Maar van de mensen die worden aangenomen in de landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij is maar 3,2 vrouw, volgens het Bureau voor de Statistiek. “De hele cultuur is patriarchaal,” zegt Dilcia García van de Cubaanse Vereniging voor Veeteelt, “maar in onze sector is dat misschien nog wat sterker.”