Voorbereiding top informatiesamenleving loopt uit op dovemansgesprek

Nieuws

Voorbereiding top informatiesamenleving loopt uit op dovemansgesprek

Gustavo Capdevila

23 september 2003

De voorbereiding van de Wereldtop over de Informatiesamenleving (WSIS) die in december in Genève moet plaatsvinden, dreigt helemaal mis te lopen. Niet-gouvernementele groepen zijn verbolgen dat hun belangrijkste bekommernissen niet meer voorkomen in het laatste ontwerp voor een politieke verklaring die op de conferentie door alle VN-lidstaten zou moeten worden ondertekend.

De WSIS moet een gemeenschappelijke visie opleveren over hoe de wereld de ‘digitale kloof’ tussen Noord en Zuid kan overbruggen. Maar tussen de deelnemers aan de voorbereidende vergaderingen gapen al even diepe afgronden. De WSIS wil de eerste internationale top worden waaraan organisaties uit de ‘civiele samenleving’ - jongerengroepen, vakbonden, gemeenschapsmedia, verbanden van leerkrachten en inheemse groepen - volwaardig kunnen participeren, min of meer evenwaardig met VN-lidstaten en bedrijven uit de sector van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Van die openheid is niet veel meer te bespeuren nu de top naderbij komt.

De niet-gouvernementele organisaties voelen zich bedrogen: veel aandachtspunten waarvoor ze tijdens voorbije vergaderingen hadden gevochten, zijn verdwenen uit de laatste versie van de politieke verklaring die aan het eind van de conferentie op 12 december door de deelnemers zou moeten worden ondertekend. Renate Bloem, de voorzitter van de vergadering van ngo’s met consultatieve status binnen het VN-systeem (Congo), noemt de eind vorige week verspreide tekst ontgoochelend.

Volgens Wolfgang Kleinwaetcher van de Universiteit van het Deense Aarhus zijn uit de omstreden tekst alle verwijzingen verdwenen naar de rol van gemeenschapsradio’s, de band tussen communicatie en mensenrechten en de mogelijkheden van individuele internetgebruikers om het beleid inzake het world wide web mee vorm te geven. Zelfs een tekstonderdeel dat was ingebracht door de Europese Unie en dat stelt dat de informatiesamenleving gebaseerd is op de mensenrechten en de waardigheid van alle mensen, is gesneuveld. De nadruk komt daardoor vooral te liggen op individuele inspanningen om nieuwe technologieën te creëren en te verspreiden, zonder dat daarvan rechten kunnen worden afgeleid. Dat speelt vooral in de kaart van de grote ondernemingen in de ICT-wereld, die hopen dat de besluiten van de top kunnen bijdragen tot een relance van hun noodlijdende sector.

Ook de arbeidersbeweging is niet tevreden over de wending die de voorbereidingen hebben genomen. Beatriz Busaniche, een medewerkster van het Centrum voor Telewerk en Teleonderwijs van de Universiteit van Buenos Aires, vindt dat de ontwerptekst te weinig rekening houdt met de beslissingen van eerdere internationale conferenties over de invloed van nieuwe technologieën op de rechten van werknemers. De inzet van informatica en de verschuiving naar telewerk heeft geleid tot delokalisering, een verregaande flexibiliteit en een grotere onzekerheid op de arbeidsmarkt. De WSIS zou eerder wegen moeten vinden om de rechten van arbeiders beter te beschermen dan die processen nog verder in de hand te werken, vindt Busaniche.

Veel tijd om nog wijzigingen aan te brengen in de ontwerptekst is er niet, want de laatste voorbereidingsvergadering loopt vrijdag ten einde.

+ WSIS-site: http://www.itu.int/wsis/