Voorstanders walvisvangst sterker dan ooit op IWC-vergadering

Nieuws

Voorstanders walvisvangst sterker dan ooit op IWC-vergadering

Mattias Creffier

19 juli 2004

Op de jaarvergadering van de International Whaling Commission in het Italiaanse Sorrento tekent zich opnieuw een verbeten strijd af tussen voor- en tegenstanders van commerciële walvisvangst. Milieuorganisaties vrezen dat Japan intussen genoeg bondgenoten heeft verzameld om het moratorium op walvisvangst uit te hollen door middel van resoluties waarvoor een gewone meerderheid is vereist. Om het moratorium zelf te harpoeneren is 75 procent van de stemmen nodig.

Het moratorium op commerciële walvisvangst dateert uit 1986 en wordt vooral verdedigd door de Angelsaksische landen. Japan, Noorwegen en IJsland zijn er de laatste jaren in geslaagd kleine landen als Suriname, Tuvalu, Ivoorkust en Mongolië te doen aansluiten bij hun coalitie voor een gecontroleerde walvisvangst. Volgens dierenbeschermingsorganisaties heeft Japan die stemmen gekocht met behulp van ontwikkelingsgeld.

Op de driedaagse meeting in Sorrento aan de golf van Napels houden beide kampen elkaar ongeveer in evenwicht. De kans dat het moratorium met een gekwalificeerde meerderheid van 75 procent wordt weggestemd, is gering. De tegenstanders van de walvisvangst vrezen dat het moratorium kan worden uitgehold met resoluties over de mogelijkheden van duurzame walvisvangst of
walvisjacht voor wetenschappelijke doeleinden.

De voor- en tegenstanders hebben een radicaal verschillende visie op de walvisvangst en de rol van de IWC. Noorwegen en Japan argumenteren dat soorten als de dwergvinvis intussen talrijk genoeg zijn om een duurzame exploitatie mogelijk te maken. Ze vinden dat de IWC de taak heeft quota vast te leggen en toe te wijzen in plaats van een vangstverbod te verdedigen

De tegenstanders vinden dat de jacht op een intelligente en gevoelige diersoort op geen enkele manier te rechtvaardigen is. Volgens de World Society for the Protection of Animals duurt de doodstrijd van een door een explosieve harpoenkop getroffen walvis gemiddeld twee minuten. Maar sommige dieren doen er bijna een uur over.

Japan dreigt ermee een eigen walvisvangstorganisatie op te zetten als de IWC-vergadering geen resultaat oplevert. Volgens de Financial Times heeft Japen goede contacten met het Deense voorzitterschap van de IWC. Dat wil dit jaar proberen een Revised Management Scheme te laten goedkeuren dat de walvisvangst wil regelen met quota. Het moratorium uit 1986 wordt immers ook nu al uitgehold door Japan, Noorwegen en IJsland, die elk jaar 1400 walvissen doden voor “wetenschappelijke doeleinden”. (MC/PD)