Voorzitters IMF en Wereldbank schofferen VN

Nieuws

Voorzitters IMF en Wereldbank schofferen VN

Thalif Deen

26 november 2008

De voorzitter van de Wereldbank en de directeur van het Internationaal Monetair Fonds zijn niet van plan deel te nemen aan de VN-top over Financiering voor Ontwikkeling dit weekend in Doha. In de VN leidt dat tot een storm van kritiek. Op de conferentie wordt de steun aan ontwikkelingslanden bekeken in het licht van de huidige financiële crisis.

Van 29 november tot 2 december verzamelen alle lidstaten van de VN zich in de hoofdstad van Qatar voor een conferentie over de financiering van ontwikkeling. De VN drongen er op aan dat de vergadering op het hoogst mogelijke politieke niveau zou plaatsvinden. Meer dan veertig staatshoofden en regeringsleiders hebben hun komst aangekondigd.

Anti-VN

“Maar de bazen van de Wereldbank en het IMF komen niet,” zegt de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Miguel d’Escoto Brockmann. “Dat is jammer. Maar de twee belangrijke instellingen worden nu eenmaal gecontroleerd door een lidstaat die anti-VN is,” zei d’Escoto, die de Verenigde Staten niet bij name wilde noemen.
Niet geheel volgens het protocol werd niet d’Escoto, die binnen de VN tijdens conferenties de hoogste diplomatieke status heeft, maar secretaris-generaal Ban Ki-moon op de hoogte gesteld van de afwezigheid van Robert Zoellick, voorzitter van de Wereldbank, en Dominique Strauss-Kahn, directeur van het IMF. “Dat ik niet persoonlijk op de hoogte werd gesteld, geeft aan welk belang er gehecht wordt aan de Algemene Vergadering.” “Dat wist ik trouwens al,” voegt d’Escoto eraan toe, “want de twee keer dat president Bush de Algemene Vergadering toesprak, slaagde hij er ook in om mij als voorzitter te negeren.”

Slechte reden

Oscar de Rojas, de secretaris van de conferentie, vertelt dat IMF-baas Strauss-Kahn in een persoonlijke brief aan de Ban heeft laten weten dat “dringende werkgerelateerde zaken” de reden zijn voor zijn afwezigheid. Zoellick, de baas van de Wereldbank, had zelfs geen tijd voor een persoonlijk bericht, maar liet via een woordvoerder weten dat hij niet naar Doha zou komen. “De huidige ontwikkelingen op de internationale financiële markten vragen om al hun aandacht,” lichtte De Rojas toe. 
Volgens een Aziatische diplomaat mag niets belangrijker zijn dan de aanwezigheid van de twee topmannen op een conferentie waar gesproken wordt over de impact van de financiële crisis op ontwikkelingslanden. “Te druk is geen geldige reden.”

Belangrijk

Maged Abdelaziz, de vertegenwoordiger van Egypte, geeft aan waarom de komst van Zoellick en Strauss-Kahn naar Doha zo belangrijk is. “Als hoofden van het IMF en de Wereldbank hebben zij bij de onderhandelingen dezelfde rechten en privileges als de lidstaten,” zegt Abdelaziz. “Wij hoopten, en hopen nog steeds, dat Zoellick en Strauss-Kahn naar Doha zouden komen, omdat zij een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van het proces rond Financiering voor Ontwikkeling zijn.”
“Zowel Zoellick als Strauss-Kahn waren recentelijk wel aanwezig op de economische top van G20,” vertelt Abdelaziz. De G20 brengt de grote industrielanden samen met de belangrijkste ontwikkelingslanden. “Maar de G20-top is slechts een kant van de medaille. De 192 lidstaten van de Algemene Vergadering zijn de andere kant.”
Volgens Abdelaziz krijgen ontwikkelingslanden langzamerhand het gevoel dat het IMF en de Wereldbank zich voornamelijk druk maken om de belangen van de meer ontwikkelde landen en dat ze niet geven om ontwikkelingslanden. “Dat gevoel blijft zo bestaan,” zegt Abdelaziz. “Ze hadden op z’n minst een dag kunnen komen.”