Vraag naar duurzame producten stijgt enorm

Nieuws

Vraag naar duurzame producten stijgt enorm

Lies Ryckeboer

17 november 2010

De markt voor duurzame producten is de laatste jaren sterk gegroeid. Die groei gaat bovendien veel sneller dan die van de reguliere productmarkt. Dat blijkt uit een rapport dat verschillende non-gouvernementele organisaties en de VN-conferentie voor Handel en Ontwikkeling op 17 november publiceerden.

De productie van duurzame goederen en diensten is de laatste vijf jaar enorm gestegen. Veel consumenten kiezen tegenwoordig voor die duurzame producten. Ook investeerders tonen interesse. De toename van duurzaamheidsinitiatieven toont bovendien aan dat er een reële vraag is naar dergelijke producten.

Zo is de verkoop van duurzame koffie de laatste vijf jaar met 433 procent gegroeid. Die koffie maakt 8 procent van de wereldexport uit en komt vooral uit Zuid-Amerika. De verkoop van duurzame cacao is met 248 procent toegenomen. Duurzame bananen en thee kennen een stijging van 63 procent en van 5,6 procent.

Criteria

Duurzame goederen voldoen aan milieugerichte, sociale of economische criteria. Een opschrift, bijvoorbeeld een Fairtrade label, duidt dat aan. Volgens het rapport beantwoorden veel goederen aan milieugerichte criteria. Zo komen voorwaarden voor duurzame gewasbescherming en tegen het gebruik van verboden chemische stoffen herhaaldelijk voor. Verder leven veel ondernemingen vrijwillig de internationale arbeidsvoorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie na. Ook gezondheid en veiligheid op het werk zijn belangrijk.

Te weinig initiatieven houden rekening met voorwaarden voor energiebesparing en CO2-uitstoot. Ook de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de humane behandeling van dieren krijgen te weinig aandacht. Economische criteria, zoals de voorwaarde van een eerlijke producentenprijs, worden het minst nageleefd.

Volgens het rapport moeten de bovengenoemde criteria de negatieve gevolgen van de wereldhandel voor mens en milieu beperken.

Regels opleggen

Het rapport, gepubliceerd als State of Sustainability Initiatives Review 2010, biedt een kader om de eigenschappen, evoluties en het succes van duurzaamheidsinitiatieven beter te begrijpen. Op basis van die informatie kunnen overheden hun beleid vormgeven. De initiatiefnemers vinden het immers niet voldoende dat ondernemingen vrijwillig duurzaamheidsinitiatieven steunen. Ze vinden dat overheden ook regels moeten opleggen.