Vraag naar metalen stijgt door hernieuwbare energie

Nieuws

Vraag naar metalen stijgt door hernieuwbare energie

Vraag naar metalen stijgt door hernieuwbare energie
Vraag naar metalen stijgt door hernieuwbare energie

Emilio Godoy

16 juni 2011

Expansie van hernieuwbare energie in Latijns-Amerika leidt tot een groeiende vraag naar metalen, met name koper.

“Nu fossiele brandstoffen opraken en investeringen worden gedaan in alternatieven zoals hernieuwbare energie, worden metalen belangrijker dan olie, gas en kolen”, zegt Odón de Buen, hoofd van Energie, Technologie en Educatie (ENTE), een niet-gouvernementele organisatie.

De Buen is samen met andere Mexicaanse en Braziliaanse experts auteur van het rapport Energías renovables para generación de electricidad en América Latina (Hernieuwbare energie voor elektriciteitsgeneratie in Latijns-Amerika). Het rapport werd gesponsord door de Internationale Koperassociatie (ICA) uit New York.

Koper

De studie richt zich op Centraal-Amerika, Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Mexico, Peru en Venezuela. De auteurs voorspellen een snelle groei van hernieuwbare energie tegen 2020. Rond die tijd zal de extra vraag naar koper in de genoemde landen naar schatting stijgen met 57.000 tot 112.000 ton.

“Windenergie en kleine waterkrachtcentrales zijn goed voor 73 procent van de totale vraag naar koper. Als biomassa ook in de projectie wordt meegerekend, zullen die drie energievormen samen goed zijn voor 86 tot 93 procent van de geschatte vraag naar koper in 2020”, staat in het rapport.

Brazilië heeft naar schatting in 2019 tussen 39.940 en 44.440 ton extra koper nodig, voor Argentinië is dat tussen 4.070 en 29.610 ton in 2020. Mexico heeft naar verwachting in 2020 5.860 ton extra koper nodig.

Biomassa

Alternatieve energiebronnen, exclusief grote waterkrachtcentrales, leveren tussen 2,5 en 5 procent van alle energie die in de bestudeerde landen wordt opgewekt.

Het rapport stelt dat biomassa de belangrijkste alternatieve energiebron is. Biomassa is goed voor 50 procent van de hernieuwbare energie in Latijns-Amerika, gevolgd door kleine waterkrachtcentrales (37 procent) en windenergie (13 procent).

Opwekking van elektriciteit via biomassa - vooral suikerriet - gebeurt met name in Brazilië, Argentinië en Colombia. De meeste windenergie is te vinden in Brazilië, Mexico en Argentinië.

Mexico gebruikt voor 93 procent van de energievoorziening fossiele brandstoffen. De rest van de energie wordt opgewekt met wind, zon, stoom, water of kernenergie.

Mexico is ook rijk aan stoffen zoals zilver, zink, koper en lood. De kopermijnen leveren jaarlijks 227.000 ton koper, maar het land importeert ook koper, aluminium, ijzer, tin en nikkel uit landen zoals Canada, de Verenigde Staten, Chili en Brazilië.

Afval

Recyclage en het uitbreiden van de mijnbouw kan de sector voorzien van de benodigde metalen, zeggen experts. Maar in het rapport ‘Recycling Rates of Metals’, gepubliceerd door het VN-Milieuprogramma (UNEP), staat dat sommige metalen die belangrijk zijn voor schone technologie, schaars kunnen worden omdat ze niet snel genoeg gerecycleerd worden.

Van metalen zoals ijzer, staal, koper, aluminium, lood en tin wordt wereldwijd tussen 25 en 75 procent hergebruikt. Bij 34 andere metalen is dat maar 1 procent, zegt UNEP.

In Mexico worden metalen zoals staal, aluminium, koper, brons, zink en lood sinds kort gerecycleerd, maar de industrie staat nog in de kinderschoenen. Aluminium wordt het meest hergebruikt, vooral voor verpakking van drank en voedsel in blik.

Mexico produceert jaarlijks 37 miljoen ton afval. Drie procent daarvan is metaal, blijkt uit cijfers van het ministerie van Milieu.