Vrachtverkeer lapt Europese limieten voor uitstoot aan z’n laars

Nieuws

‘Om astma, hartaandoeningen en kanker te bestrijden, moet alle vervuiling door dieselvrachtwagens dringend worden teruggedrongen’

Vrachtverkeer lapt Europese limieten voor uitstoot aan z’n laars

Vrachtverkeer lapt Europese limieten voor uitstoot aan z’n laars
Vrachtverkeer lapt Europese limieten voor uitstoot aan z’n laars

IPS

09 november 2021

Vrachtwagens overschrijden dagelijks de wettelijke emissienormen die zijn opgelegd door de Europese Unie. Zelfs de nieuwste trucks slagen er niet in om onder de limiet te blijven. Dat blijkt uit tests op de weg.

Luchtvervuiling door wegvervoer vormt een ernstig gezondheidsprobleem.

Gerhard G. / Pixabay

Uit de tests van de Technische Universiteit van Graz in Oostenrijk, in opdracht van denktank Transport & Environment (T&E), blijkt dat zelfs enkele van de nieuwste vrachtwagens op de Europese wegen de wettelijke Europese grenswaarden voor uitstoot overschrijden. Met name de emissies tijdens het rijden in steden bleken bijzonder alarmerend. Zo behaalden de zeer giftige stikstofoxide-emissies (NOx) minstens het dubbele van de wettelijke limiet.

Onder meer in de tests met een IVECO Euro VI D-dieseltruck werden ernstige tekortkomingen geconstateerd en werd er niet voldaan aan de huidige Euro VI-emissielimieten, die T&E overigens veel te ‘laks’ noemt.

De vrachtwagen moest onder meer een klassieke levering doen bij een supermarkt in een stedelijke omgeving maar overschreed de NOx-emissiegrens met in totaal 11 procent. De hoge uitstoot die tijdens deze test werd gemeten wijst er dan ook op dat de vrachtwagen niet voldoet aan de Euro VI-regelgeving.

Luchtvervuiling leidt tot astma, hartaandoeningen en kanker

Volgens T&E  heerst er in de auto-industrie nog veel oppositie tegen de uitstootlimieten. Nochtans zou een aanscherping van de normen kunnen leiden tot duizenden vermijdbare, vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling.

‘Deze resultaten zijn vernietigend en wijzen erop dat vrachtvervoer de luchtvervuilingscrisis nog steeds aandrijft.’

‘Deze resultaten zijn vernietigend en wijzen erop dat vrachtvervoer de luchtvervuilingscrisis nog steeds aandrijft’, zegt Anna Krajinska, emissie-expert bij T&E. ‘Om astma, hartaandoeningen en kanker te bestrijden, moet alle vervuiling door dieselvrachtwagens dringend worden teruggedrongen. Naast een duidelijke strategie om tegen 2035 de verkoop van 100 procent emissievrije vrachtwagens te realiseren, hebben we een ambitieuze nieuwe EU-emissienorm voor zware bedrijfsvoertuigen nodig. Die moet worden ingevoerd tegen 2025 ter vervanging van de verouderde Euro VI-norm die meer dan tien jaar geleden is overeengekomen’, zegt Krajinska.

50.000 voortijdige overlijdens per jaar

Luchtvervuiling door wegvervoer vormt een ernstig gezondheidsprobleem. In Europa sterven elk jaar 50.000 mensen als een gevolg van de aanwezige stikstofdioxide (NO2) in de lucht, een bestanddeel van NOx. In Europa is het verkeer over de weg nog steeds de grootste bron van NOx. De testresultaten wijzen op grote tekortkomingen van Europa, zeker in het licht van de nieuwe normen die werden opgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie: het NO2-gehalte zou maar liefst 75 procent lager moeten liggen dan de huidige EU-normen voorschrijven.

Een ambitieuze emissienorm voor alle voertuigen zou in Europa de NOx-emissies met 4,2 miljoen ton kunnen doen dalen en zo 35.000 voortijdige sterfgevallen kunnen voorkomen.

Nieuwe Europese norm in de maak

De Europese Commissie zal naar verwachting tegen het einde van dit jaar een nieuwe Euro VII-emissielimiet voorstellen voor zwaar vrachtverkeer. Op dit moment worden daartoe onafhankelijke experts geraadpleegd, waaronder het Consortium for Ultra Low Vehicle Emissions (CLOVE). Zij buigen zich over de haalbaarheid van nieuwe uitstootlimieten.

‘Er is dringend een nieuwe EU-emissienorm nodig om de vervuiling door vrachtwagens en bussen te verminderen’, stelt Krajinska van T&E. ‘Toch is het niet denkbeeldig dat hevige tegenstand van de auto-industrie, die winst boven mensen stelt, erin kan slagen om de Europese Commissie te beïnvloeden tot de aanname van een zwakke norm. Dit zou een ramp zijn voor schone lucht en de gezondheid van mensen.’