Vredesopbouw mist vrouwelijk perspectief

Regeringen pleiten er al lang voor om meer vrouwen rond de tafel te hebben bij vredesonderhandelingen, maar komen meestal niet verder dan mooie woorden. Toch is hun perspectief nodig bij de vredesopbouw na een conflict.

  • Harry Wad (cc by-sa 2.0) De drie Afrikaanse laureaten voor de nobelprijs van de vrede in 2011. Van Links naar rechts: Tawakkul Karman, Leymah Gbowee en Ellen Johnson Sirleaf. Zij zetten zich sterk in voor de vrede. Harry Wad (cc by-sa 2.0)

Om daar sneller verandering in te brengen, organiseerde het Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) samen met de permanente missies van Chili en Nederland bij de Verenigde Naties vorige week een seminar in New York.

De klemtoon lag op de implementatie van de resoluties 1325 (gelijkheid van vrouwen en mannen in politiek en vredesoperaties en specifieke aandacht voor vrouwen en meisjes in gewapende conflicten) en 1820 (een einde maken aan alle seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in alle gewapende conflicten) van de VN-Veiligheidsraad, die over vrouwen, vrede en veiligheid handelen.

Mavic Cabrera-Balleza, GNWP-coördinator, benadrukte de ‘behoefte aan een systematische implementatie van resolutie 1325 op internationaal niveau’. GNWP wil een wereldwijde hervorming van de ordediensten en het leger om vrouwen te betrekken bij vredesopbouw.

‘We staan er niet meer van te kijken als blijkt dat deze agenten nog nooit van resolutie 1325 gehoord hebben.’

In de afgelopen vier jaar organiseerde het netwerk meer dan vijftig workshops in tien landen, waarbij ook politieagenten en soldaten uitgenodigd werden. ‘We staan er niet meer van te kijken als blijkt dat deze agenten nog nooit van resolutie 1325 gehoord hebben. Maar alleen op dat lokale niveau werken is frustrerend, omdat het uiteindelijk hun oversten zijn die beslissen over een volledige hervorming en over de training van de agenten’, verklaarde ze.

Ambassadeur Anwarul Chowdhury, gewezen ondersecretaris-generaal en lid van een adviesgroep over resolutie 1325, was aanwezig op het seminar bij de VN in New York. Hij wees op het onvermogen van regeringen en vredessoldaten om burgers – en dan vooral vrouwen – te beschermen in de afgelopen jaren.

Filipijnen

Een positief voorbeeld van het verschil dat vrouwen kunnen maken in vredesonderhandelingen, komt uit de Filipijnen. Miriam Coronel-Ferrer, die voor de regering het vredesproces met het Moro Islamic Liberation Front (MILF) leidt, legde uit dat na zeventien jaar onderhandelen tussen de Filipijnse autoriteiten en MILF het vredesproces beschaafder is geworden.

‘Er werden steeds meer vrouwen bij betrokken, van regeringsleden en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, tot academici. Ze namen allemaal plaats aan de onderhandelingstafel.’

De inbreng van vrouwen heeft geleid tot meer oog voor gender bij het ondertekenen van het finale vredesverdrag tussen de Filipijnse regering en het MILF

Coronel-Ferrel merkte op dat de inbreng van vrouwen heeft geleid tot meer oog voor gender bij het ondertekenen van het finale vredesverdrag tussen de Filipijnse regering en het MILF. ‘Niet alleen omdat er meer vrouwen rechtstreeks bij de onderhandelingen betrokken waren: er waren ook vrouwen die bij de regering en de tegenpartij lobbyden, om zich ervan te vergewissen dat verschillende raamwerken in de tekst opgenomen zouden worden.’

Daarnaast voorzag de hervorming van de veiligheidssector in de Filipijnen in de oprichting van lokale teams voor monitoring, waarbij politieagenten of soldaten nauw samenwerkten met MILF-leden, met het opbouwen van vertrouwen en samenwerking voor meer veiligheid op het terrein, zei Coronel-Farrel.

Aan het seminar namen ook politieagenten en soldaten deel uit Argentinië, Australië, Burundi, Canada, Colombia, Ghana, Nepal: landen die hervormingen implementeren binnen hun veiligheidssectoren op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift