Vredestroepen VN negeren noden burgers

Nieuws

Vredestroepen VN negeren noden burgers

Elizabeth Whitman

24 november 2010

VN-militairen van vredesmissies reageren vaak niet als burgers hun noden bekendmaken. Dat staat in een nieuw rapport van de hulporganisatie Oxfam International.

De relatie tussen burgers en vredestroepen was begin deze week onderwerp van debat in de VN-Veiligheidsraad. Er bleven vragen bestaan over wat de troepen precies doen en of dat voldoende is.

Het rapport van Oxfam, ‘Engaging With Communities: The Next Challenge for Peacekeeping’, is gebaseerd op onderzoek in Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo. Gebrek aan communicatie tussen vredestroepen en de gemeenschappen die ze volgens hun mandaat moeten beschermen en infrastructurele problemen binnen de vredesmissies zelf, vormen volgens de auteurs de grootste obstakels.

“Helaas wordt de stem van degenen die het meest getroffen worden door geweld - gewone mannen, vrouwen en kinderen - het minst gehoord”, staat in het rapport.

Politieke wil

Momenteel zijn er 124.000 VN-militairen actief in zestien vredesmissies in de hele wereld. Dat is een vernegenvoudiging sinds 1999.

De auteurs spraken met burgers in Soedan en Congo. Die lieten duidelijk blijken dat het contact tussen hen en de vredestroepen moeizaam verloopt in sommige gebieden. “Wat ik het vaakst hoor, is ‘we hebben geen mandaat om dat te doen’. Waar heb je dan wel een mandaat voor? Niets doen en toekijken?”, zei een man uit Zuid-Soedan tegen de onderzoekers.

“De behoeften zijn groot in relatie tot de beperkte middelen die de VN hebben”, zegt Kirsten Hagon, hoofd van Oxfam New York. “Maar het is ook belangrijk om je te realiseren dat er veel gedaan kan worden met de middelen die er wel zijn. En daar komt politieke wil bij kijken.”
 
Gewapende groepen dwingen hun wapens in te leveren, is niet eenvoudig, maar er kunnen wel eenvoudig stappen gezet worden om burgers beter te beschermen, zegt Hagon. Ze erkent dat vredesmissies in sommige delen van de wereld een zeer positieve rol spelen. “Alleen al praten met burgers kan veel effect hebben. Daar zijn niet veel middelen voor nodig.”

Vrouwen

Het rapport van Oxfam benadrukt dat het belangrijk is vertalers in te zetten die de plaatselijke talen spreken en de cultuur kennen. In diverse regio’s bleek dat de communicatie tussen de VN-troepen en de bevolking sterk te verbeteren.
 
Een probleem is volgens de auteurs dat vooral gesproken wordt met de leiders van de gemeenschappen en niet met de rest van de bevolking. Ook is er gebrek aan vrouwelijke vertalers, waardoor de stem van vrouwen vaak niet gehoord wordt.