Vrijhandelsakkoord met Korea enkel een begin

Nieuws

Vrijhandelsakkoord met Korea enkel een begin

Gustavo González

26 februari 2004

Voor de Chileense politici ligt de toekomst aan de overkant van de Stille Oceaan. Op 1 april wordt een vrijhandelsakkoord tussen Chili en Zuid-Korea van kracht, een primeur in de handelsbetrekkingen tussen Latijns-Amerika en Azië. Chili maakt zich al op voor onderhandelingen met China, India, Singapore, Japan en Nieuw-Zeeland en organiseert in november ook de top van de APEC, een economisch forum van de landen rond de Stille Oceaan. Maar niet alle Chileense ondernemers zijn even enthousiast.

Het vrijhandelsakkoord tussen Chili en Zuid-Korea werd al in februari vorig jaar ondertekend, maar is pas op 16 februari van dit jaar geratificeerd door het Koreaanse parlement. Protest van Koreaanse boeren had voor vertraging gezorgd. Volgens het akkoord moet Zuid-Korea in de loop van de komende vijf jaar zijn invoertarieven voor fruit, groenten en andere landbouwproducten afbouwen. Vis, hout en mineralen uit Chili mogen vanaf april meteen zonder heffingen Zuid-Korea in. Chili doet afstand van de invoertaksen op Zuid-Koreaanse auto’s, tv-toestellen en gsm-toestellen.

Volgens de Chileense Vereniging van Exporteurs van Nijverheidsproducten (ASEXMA) zal het vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea de exportresultaten van haar leden niet bijzonder verbeteren. Volgens vice-voorzitter Haroldo Venegas zijn de Aziatische producenten van industriegoederen als textiel, schoenen, huishoudtoestellen, auto’s en tv-toestellen erg concurrentieel. ASEXMA zie in de regio enkel afzetkansen voor nicheproducten, en hoopt daarnaast op investeringen en de overdracht van technologie uit Zuid-Korea.

Latijns-Amerika blijft veruit de belangrijkste afzetmarkt voor Chileense producten met een hoge toegevoegde waarde. Het associatieakkoord dat Chili in 2002 ondertekende met de Europese Unie, maakt ook een grotere uitvoer in die richting mogelijk. In de VS lijken de kansen voor Chileense producenten dan weer beperkt, ondanks het vrijhandelsakkoord tussen de VS en Chili dat dit jaar in werking trad.

Chileense politici en ambtenaren klinken veel ambitieuzer. Chili wil een brugfunctie vervullen voor handel en investeringen tussen Zuid-Amerika en Azië, zegt Jacqueline Weinstein, de directeur van het ProChile, een parastatale dienst voor exportbevordering. Dat is niet zomaar een vrome wens. Chili exporteerde in 2003 voor 1,02 miljard dollar naar Zuid-Korea, een stijging met meer dan 200 miljoen in vergelijking met 2000. De Chileense export naar China steeg in diezelfde periode van 907 miljoen dollar naar 1,86 miljard.

De helft van de export van Chili naar China bestaat uit koper; ook cellulose, vismeel en methanol zijn belangrijke uitvoerproducten. Exportproducten met een hogere toegevoegde waarde die naar China gaan zijn wijn, visconserven en papier. ProChili hoopt de afzet van andere producten in China te komende jaren snel te zien stijgen. In januari stuurde de Chileense regering een missie naar Peking om de mogelijkheid van een handelsakkoord tussen de twee landen te onderzoeken.

Ook met India wil Chili een bilateraal handelsakkoord afsluiten. Dat zou beperkt blijven tot een lijst met producten die de Indiase overheid vorig jaar overmaakte. India importeerde in 2003 voor 222 miljoen dollar uit Chili. Een bescheiden bedrag, maar wel bijna een kwart meer dan in 2002.

Chili hoopt ook de onderhandelingen met Singapore en Nieuw-Zeeland over mogelijke handelsovereenkomsten te hernemen, en staat ook niet afwijzend tegenover een eventueel vrijhandelsakkoord met Japan.

Met al die initiatieven werkt Chili zich in de APEC op de voorgrond. Het samenwerkignsverband rond de Stille Oceaan telt maar twee andere leden uit Latijns-Amerika: Mexico en Peru.