Vrouwen in Emiraten mogen eindelijk scheiden

Nieuws

Vrouwen in Emiraten mogen eindelijk scheiden

Meena S Janardhan

02 augustus 2005

Ook vrouwen kunnen binnenkort het initiatief nemen om te scheiden in de Verenigde Arabische Emiraten. Na Egypte en Tunesië worden de Emiraten het derde Arabische land waar vrouwen dat recht in de wacht slepen.

Het wetsontwerp waarin de regering van de Emiraten het scheidingsrecht voor vrouwen heeft opgenomen, moet nog worden goedgekeurd door de Federale Nationale Raad. Daarin zetelen de hoogste politieke leiders van de Emiraten. De tekst verwijst vrouwen die weg willen bij hun man naar de islamitische rechtbank. Als die instantie toestemt, moet de vrouw een schadevergoeding betalen aan de echtgenoot die ze in de steek laat.

Een revolutionaire beslissing, oordeelt de bekende sociologe Rima Sabban. In theorie geeft de koran alle islamitische vrouwen het recht te scheiden, maar dat wordt bijna nergens in de praktijk omgezet.

Volgens het wetsontwerp hebben zowel mannen als vrouwen het recht een scheiding aan te vragen als hun partner geestelijk gestoord blijkt, lepra heeft of impotent is. Dat recht verdwijnt wel als de tekortkoming al voor het huwelijk bekend was of daarna duidelijk aanvaard werd. Maar vrouwen kunnen altijd een scheiding aanvragen als hun man opeens impotent wordt.

Een opsteker, vindt Mona Al Mansouri, een secretaresse in een bedrijf in Dubai. Veel vrouwen lijden onder een ongelukkig huwelijk, maar ze konden niets ondernemen. Nu hebben ze hun vrijheid gekregen.

Als het wetsontwerp wordt goedgekeurd, wordt het ook met terugwerkende kracht geldig voor scheidingszaken die nog lopen. De nieuwe wet voorziet in een tijdelijke alimentatieregeling voor de vrouw en eventuele kinderen, en regelt ook het hoederecht. De wet geeft de vrouw ook het hoederecht over jongens tot ze 11 en meisjes tot ze 13 jaar zijn. Daarna wordt de vader de wettelijke voogd. Critici vinden dat kinderen beter zelf een keuze maken tussen hun ouders als ze daarvoor oud genoeg zijn.

Het is een stap in de goede richting, maar we moeten oppassen dat de wet niet misbruikt wordt door vrouwen die gewoon willen ontsnappen aan hun verantwoordelijkheden, zegt Ayesha Al Kamali, een universiteitsstudente. Vrouwen die een aanvraag indienen, zouden eerst begeleiding moeten krijgen, net als hun echtgenoten. Er moet een poging ondernomen worden om te beletten dat huwelijken omwille van futiliteiten stranden.

De overheid in de Emiraten maakt zich nu al zorgen over het toenemende aantal scheidingen. Steeds meer vrouwen in de Emiraten krijgen een goede opleiding en gaan uit werken. Daardoor groeit hun zelfbewustzijn en daarmee ook de neiging om in conflicten met hun partner het been stijf te houden. In de Emiraten lopen al verschillende programma’s om te scheidingstrend te keren en koppels door moeilijke periodes heen te helpen.

Volgens de sociologe Sabban is de strijd nog niet gestreden voor de vrouwen in de Emiraten. We moeten blijven opkomen voor onze rechten. Veranderingen moeten van binnenuit komen. Zelfs wetten halen niets uit als vrouwen niet beslissen dat ze een andere houding moeten aannemen. (PD/ADR)