Vrouwen krijgen vaker doodstraf in Iran

Nieuws

Vrouwen krijgen vaker doodstraf in Iran

Alison Langley

08 maart 2006

Sinds het aantreden van Mahmoud Ahmadinejad als president van Iran vorig jaar, steeg het aantal voltrekkingen van de doodstraf. Ook het aantal vrouwen onder de ter dood veroordeelden steeg. Wereldwijd neemt het aantal executies af, blijkt uit cijfers van mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Een van de ter dood veroordeelde vrouwen in Iran is de 17-jarige Nazanin. Ze zou zich verdedigd hebben tegen twee mannen die probeerden haar te verkrachten en daarbij een van de twee mannen hebben doodgestoken. In januari, bijna twee jaar na het fatale incident, veroordeelde een rechtbank in Teheran haar ter dood. Nazanin is een van de ten minste negentien vrouwen die in Iran op death row zitten, zegt Elisabetta Zamparutti, hoofd van Hands Off Cain, een organisatie in Rome die zich inzet voor afschaffing van de doodstraf wereldwijd.

Hoewel het erop lijkt dat in enkele landen, zoals China en Iran, het aantal ter dood veroordeelde vrouwen stijgt, is wereldwijd gezien de kans dat vrouwen ter dood veroordeeld worden veel kleiner dan bij mannen. Vrouwen plegen minder vaak ernstige misdrijven zoals moord, een misdrijf waarvoor de doodstraf kan worden opgelegd. Bovendien heerst in veel landen een cultureel bepaalde afkeer van het executeren van vrouwen.

Alleen China, Iran, Jordanië, Saudi-Arabië, Singapore en Vietnam executeren regelmatig vrouwen zonder onderscheid te maken op grond van sekse, blijkt uit informatie van Capital Punishment U.K. Wereldwijd nam het aantal executies de afgelopen jaren af, blijkt uit cijfers van Amnesty International. In enkele landen, waaronder China en Iran, nam het aantal executies toe.

Na de verkiezing van de Mahmoud Ahmadinejad als president van Iran vorig jaar, steeg het aantal executies sterk. Uit berichten in de Iraanse media blijkt dat alleen tussen 20 januari en 20 februari van dit jaar tien gevangenen werden geëxecuteerd. In dezelfde periode werden 21 mensen ter dood veroordeeld. Onder de geëxecuteerden zaten ten minste twee vrouwen. Onder de veroordeelden zaten dertien vrouwen, zegt Zamparutti. Tot die dertien horen ook twee vrouwen die, net als Nazanin, minderjarig zijn.

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Internationale Convenant inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, verbieden de doodstraf voor minderjarigen. Deze verdragen verbieden ook marteling en wrede, vernederende of inhumane straffen. Iran heeft beide verdragen erkend, maar negeert ze in de praktijk, zegt Zamparutti.

China past de doodstraf volgens Amnesty International op grote schaal toe. Chinezen kunnen zowel de doodstraf krijgen voor niet-gewelddadige overtredingen zoals belastingfraude en verduistering, als voor drugsdelicten en geweldsmisdrijven.

De Chinese autoriteiten publiceren de statistieken over doodvonnissen niet, waardoor het voor onderzoekers moeilijk is accurate schattingen te doen. Op grond van de beschikbare informatie, schat Amnesty dat in 2005 minimaal 3.400 mensen werden geëxecuteerd. In hetzelfde jaar zouden 6.000 mensen ter dood veroordeeld zijn. Hoeveel daarvan vrouw zijn, is niet bekend.

Vrouwen worden soms om andere redenen veroordeeld en ze krijgen ook andere straffen dan mannen. Van de dertien vrouwen die in Iran werden veroordeeld, kregen er drie een straf door steniging opgelegd. Alleen vrouwen worden tot steniging veroordeeld bij overspel, zegt Zamparutti. Mannen worden bij dezelfde overtreding opgehangen, als ze er al voor worden veroordeeld.

De Chinese Ma Weihua zou in februari 2005 een gedwongen abortus hebben ondergaan terwijl ze gevangen zat. Die abortus was bedoeld om haar daarna ‘legaal’ te kunnen executeren, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De Chinese wet verbiedt executie van zwangere vrouwen. Nadat haar advocaat details over de abortus naar buiten bracht, werd Ma’s straf uiteindelijk omgezet in levenslang.

In de Verenigde Staten zitten momenteel 55 vrouwen op death row. De laatste executie van een vrouw was die van Francis Newton in Texas, op 14 september 2005. De VS voerden de doodstraf in 1976 weer in nadat die drie jaar was afgeschaft. Sindsdien werden elf vrouwen omgebracht. Veroordelingen tot de doodstraf en daadwerkelijke voltrekking van het vonnis zijn bij vrouwen echter zeldzaam vergeleken bij mannelijke overtreders in de VS. Hoewel vrouwen verantwoordelijk zijn voor één op de tien moordzaken, wordt bij één op de 97 uiteindelijk de doodstraf voltrokken.

In 1983 kwam het Indiase Hooggerechtshof tot de conclusie dat de doodstraf alleen in uiterste gevallen mag worden toegepast. In India worden alle doodvonnissen voltrokken door ophanging. Executies vinden nooit publiekelijk plaats. In de jaren twintig van de vorige eeuw kreeg een vrouw voor het laatst de doodstraf in India.

In Latijns-Amerika is de doodstraf zeldzaam. Alleen in Cuba en Guatemala bestaat de doodstraf nog voor criminele misdrijven en militaire vergrijpen in oorlogstijd. De keer dat Cuba de doodstraf oplegde, was in 2003. Drie mannen werden ter dood veroordeeld voor diefstal van een boot met de bedoeling het land te ontvluchten. (JS)