Vrouwen slachtoffer van globalisering in Europa

Nieuws

Vrouwen slachtoffer van globalisering in Europa

Julio Godoy

17 november 2003

De ontmanteling van de welvaartstaat in West-Europa en de groei van het kapitalisme in Oost-Europa bedreigen de rechten en de vrijheid van vrouwen. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het tweede Europees Sociaal Forum (ESF) dat zaterdag in Parijs werd besloten.

Vrouwenorganisaties waren massaal aanwezig op het ESF, dat woensdag begon met een dag die speciaal aan vrouwenthema’s was gewijd. Hard nodig, vinden de vrouwen, want in heel Europa zetten economische en politieke ontwikkelingen vrouwenrechten op de helling.

De afbraak van de welvaartsstaat in West-Europa dreigt arme vrouwen onder meer de toegang te versperren tot contraceptie en abortus – twee instrumenten die vrouwen toelaten hun leven zelf in handen te nemen, stelde de Franse vrouwenactiviste Maya Surduts tijdens een debat in Bobigny, één van de centra waar ESF-vergaderingen georganiseerd waren. Volgens haar dreigt ook het heroprakelen van het christelijk erfgoed in de Europese grondwet vrouwen in een enger keurslijf te dwingen.

Feministes uit Rusland en andere delen van Oost-Europa toonden zich bezorgd over de herwonnen invloed van de kerk in hun landen. Ook het rauwe kapitalisme dat er nu heerst, blijkt geen goede voedingsbodem voor een beleid dat de gelijkheid tussen de geslachten bevordert. Sommige vrouwvriendelijke wetten in Ost-Europa zijn intussen vervangen door regels die een patriarchale stempel dragen. Volgens Eizaveta Boshkova van het Forum van Onafhankelijke Russische Vrouwen beschouwt de Russische wetgever verkrachting in het huwelijk niet langer als een misdaad.

West-Europese vrouwengroepen klagen dat vrouwen in dergelijke zaken ook bij ons moeten blijven opboksen tegen vooroordelen en een door mannen gedomineerd rechtssysteem. Daardoor worden relatief weinig mannen voor geweld in het gezin veroordeeld, en dienen weinig vrouwen klacht naar aanleiding van dergelijke vergrijpen.

Vrouwen worden ook op economisch vlak gediscrimineerd, en dat probleem lijkt almaar toe te nemen. De meeste vrouwen leven bijvoorbeeld langer dan mannen, en verzekeringsmaatschapijen dwingen hen om die reden hogere premies te betalen voor allerlei risico’s. Cécile Greboval van de Europese Vrouwenlobby vindt dat de Europese Unie een einde moet maken aan die discriminatie. Feministes klagen ook dat allerlei zorgtaken die traditioneel door vrouwen worden verricht, niet als economische activiteiten in rekening wordt gebracht. “Daardoor hebben vrouwen vaak minder recht op sociale bescherming, ondanks de centrale rol die ze in de samenleving spelen,” analyseert Mirjana Dokmanovic van het Servisch Centrum voor Democratie en Mensenrechten. Vrouwen dragen daardoor volgens haar ook de zwaarste last van economische hervormingen.

De Europse vrouwenorganisaties pleiten voor een apart artikel in de Europse grondwet dat elke vorm van discriminatie op basis van geslacht duidelijk veroordeelt.

De 40.000 deelnemers aan het ESF bogen zich vier dagen over de mogelijkheden om tot een “nieuw Europa van sociale rechten en economische rechtvaardigheid” te komen. Het ESF is een voorbereiding op het Wereld Sociaal Forum dat in januari in het Indiase Mumbai plaatsvindt. De genderproblematiek vormt daar één van de tien hoofdthema’s.