Vrouwen zijn beter opgeleid, maar niet "gelijker"

Nieuws

Vrouwen zijn beter opgeleid, maar niet "gelijker"

Mario Osava

02 maart 2010

Wereldwijd zijn vrouwen steeds hoger opgeleid, vaak zelfs hoger dan mannen, maar dat vertaalt zich nog niet in meer gelijkheid op het werk, in de politiek en in sociale relaties.

In Brazilië was 53,3 procent van de nieuwe universiteitsstudenten in 2007 vrouw. In de afgelopen vijftien jaar lag dat percentage vrij consistent rond 55 procent. Het percentage vrouwen dat jaarlijks afstudeert, ligt op 60 procent. Dat laat zien dat vrouwen ook succesvollere studenten zijn.
Vrouwen hebben in Brazilië gemiddeld meer scholing gehad dan mannen. Toch verdienen ze gemiddeld 30 procent minder dan mannen voor hetzelfde werk en bezetten ze slechts 56 van de 594 zetels in het Braziliaanse Congres.

Kinderopvang

Ook in Zuid-Afrika is de meerderheid van de universiteitsstudenten vrouw, behalve in traditioneel mannelijke studierichtingen zoals techniek. Hoewel ze nu veel meer aanwezig zijn in de academische wereld, zijn ze nog niet op de hoogste niveaus te vinden.
In Chili hebben vrouwen mannen ingehaald op alle onderwijsgebieden, volgens de Territoriale Genderongelijkheidsindex 2009 van de regering, die gebaseerd is op geletterdheid, het aantal jaren onderwijs dat iemand gehad heeft en aanwezigheid in het basis- en secundair onderwijs. Vrouwen maken er echter maar 42 procent van de actieve beroepsbevolking uit en verdienen 30 procent minder dan hun mannelijke collega’s.
“Onderwijs alleen doet geen wonderen”, zegt Fulvia Rosemberg, onderzoeker bij de Braziliaanse Carlos Chagas-stichting. Als het gaat om het overwinnen van ongelijkheid in kansen tussen beide seksen, moeten ook waarden en gewoonten veranderd worden en dat is complexer. “Zolang er geen kinderopvang beschikbaar is voor alle gezinnen, zal er niet structureel iets veranderen aan de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt.”
In Brazilië gaat 18 procent van de kinderen jonger dan drie jaar naar een dagopvang, zegt Rosemberg. De meeste basisscholen in Brazilië geven maar halve dagen les. Aangezien vrouwen meestal de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen hebben, berooft dat hen op de arbeidsmarkt van gelijke kansen ten opzichte van mannen, zegt ze.

Afrika

Wereldwijd daalde het aantal meisjes onder kinderen die niet naar school gingen, tussen 1999 en 2007 van 58 naar 54 procent, blijkt uit het monitoringrapport Onderwijs voor Iedereen van de Unesco.
In Afrika ten zuiden van de Sahara gingen in 2006 voor elke 100 jongens, 89 meisjes naar de basisschool. Op het secundair onderwijs daalt het aantal meisjes naar 80 op elke 100 jongens.
 
Het meest recente rapport over de Millenniumdoelen (MDG’s), ontwikkelings- en anti-armoededoelstellingen die in 2000 zijn aangenomen door de internationale gemeenschap, wijt de lage deelname van meisjes aan het onderwijs in de regio aan factoren als droogte, voedseltekorten, gewapende conflicten, armoede, gebrek aan geboorteregistratie, kinderarbeid en hiv en aids.