Vrouwendiscriminatie hindert duurzame ontwikkeling

Nieuws

Vrouwendiscriminatie hindert duurzame ontwikkeling

Vrouwendiscriminatie hindert duurzame ontwikkeling
Vrouwendiscriminatie hindert duurzame ontwikkeling

IPS

15 februari 2018

Discriminatie van vrouwen en meisjes ondermijnt duurzame ontwikkelingsdoelen zoals armoedebestrijding en milieubescherming. Dat staat in een woensdag verschenen rapport van de Verenigde Naties.

Discriminatie van vrouwen en meisjes ondermijnt duurzame ontwikkelingsdoelen zoals armoedebestrijding en milieubescherming. Dat staat in een woensdag verschenen rapport van de Verenigde Naties.

Ekta Parishad (CC BY-SA 3.0)

Ekta Parishad (CC BY-SA 3.0)​

Op veel terreinen gaat de vooruitgang te langzaam om de ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te halen voor 2030, zei Phumzile Mlambo-Ngcuka, directeur van VN-Vrouwen, gisteren bij de presentatie van het rapport. ‘Zelfs als er wel vooruitgang wordt geboekt, is het vaak zo dat die meisjes en vrouwen niet bereikt.’

Het omvangrijke rapport legt de nadruk op onbetaald werk en geweld tegen vrouwen, en kijkt bij alle zeventien SDG’s hoe die verweven zijn met het welzijn van vrouwen en meisjes. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een meisje dat in armoede geboren wordt en gedwongen wordt jong te trouwen, een grotere kans heeft op voortijdig schooluitval, om jong moeder te worden en op complicaties bij de bevalling. Ook hebben deze meisjes vaker te maken met geweld. Een scenario waarbij een relatie is met alle SDG’s.

‘Het is op het kruispunt van gender met andere vormen van discriminatie waar vrouwen en meisjes uit arme en gemarginaliseerde groepen nog verder achterop raken’, zegt Ginette Azona, auteur van het rapport.

Zorg voor de kinderen

In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, bestaat een sterke relatie tussen etnische afkomst en inkomen. Afro-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse en inheemse vrouwen hebben een grotere kans om in armoede te leven. De armoede is in de VS met 24 procent het hoogst onder Afro-Amerikaanse vrouwen.

Uit gegevens uit 89 landen blijkt dat 4,4 miljoen meer vrouwen dan mannen van minder dan 1,90 dollar per dag moeten leven.

Uit gegevens uit 89 landen blijkt dat 4,4 miljoen meer vrouwen dan mannen van minder dan 1,90 dollar per dag moeten leven. Dat is in veel gevallen te wijten aan de onevenredig zware last van onbetaalde zorg die vaak op de schouders van vrouwen rust, vooral in de tijd dat ze kinderen krijgen.

‘Er spelen problemen in alle landen, of het nu ontwikkelingslanden zijn of rijke landen, en of ze nu in het Noorden, Zuiden, Oosten of Westen liggen’, zegt Shahrashoub Razavi, chef Onderzoek en Data bij VN-Vrouwen. ‘Er is nog een lange weg te gaan om universele gendergelijkheid te bereiken’, zegt ze. ‘Dat is een hindernis op weg naar het halen van de ontwikkelingsdoelen.’

#MeToo

Volgens VN-Vrouwen heeft wereldwijd ongeveer een van de vijf vrouwen tussen 15 en 49 jaar oud te maken met fysiek of seksueel geweld door een partner. In 49 landen bestaat echter geen wetgeving om vrouwen daartegen te beschermen.

Hoewel dergelijke cijfers al langer worden genoemd, kwamen ze opnieuw in de schijnwerpers te staan door de recente #MeToo-campagne die aandacht vraagt voor seksuele intimidatie en andere vormen van geweld tegen vrouwen. De originele #MeToo-campagne werd tien jaar geleden al gelanceerd door activist Tarana Burke.

Universele kinderopvang

Een van de aanbevelingen in het rapport is vrije en universele kinderopvang aan te bieden aan vrouwen, zodat ze de mogelijkheid hebben om werk te zoeken, een inkomen te verdienen en de gezondheid en het welzijn van hun gezin daarmee kunnen vergroten. Universele kinderopvang kan bovendien wereldwijd banen opleveren, stellen de auteurs.