Vrouwenorganisaties verenigen zich tegen extremisme

Nieuws

Vrouwenorganisaties verenigen zich tegen extremisme

Vrouwenorganisaties verenigen zich tegen extremisme
Vrouwenorganisaties verenigen zich tegen extremisme

IPS

09 oktober 2015

Vijfentwintig internationale vrouwenorganisaties hebben zich verenigd in een coalitie tegen gewelddadig extremisme. De organisaties reageren daarmee op een oproep van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon.

Islamitische terroristen bedreigen niet alleen de internationale veiligheid, maar zien ook vrouwen en meisjes als doelwit en ‘ondermijnen de universele waarden van vrede, veiligheid en menselijke waardigheid’, zei Ban Ki-moon onlangs tijdens een bijeenkomst met wereldleiders bij de VN-Veiligheidsraad. Uit de meest recente cijfers van de VN blijkt dat het aantal buitenlandse terroristische strijders in conflictregio’s met 70 procent gestegen is.

Sanam Naraghi Anderlini, mede-oprichter en directeur van het International Civil Society Action Network (ICAN) in New York en lid van de coalitie, zegt dat de top en het nieuwe netwerk ‘ruimte gecreëerd hebben voor een breder gesprek over de oorzaken van extremisme.’

Expertise

Tot de nieuwe alliantie behoren onder meer het Philippines Centre for Islam and Democracy, de Association of War-Affected Women, Iraqi Al-Firdaws Society, de Association for Women’s Rights in Development, het Institute for War and Peace Reporting en het Carter Centre.

‘Vrouwen zijn een bewust doelwit van extremistische groepen die de invloed van vrouwen in de samenleving willen ondermijnen.’

Anderlini van ICAN zegt dat de alliantie van vrouwengroepen nog bezig is vorm te krijgen. ‘We verwelkomen ngo’s die dezelfde waarden en visie delen, en die actief zijn in het veld.’

De coalitie wil een sterke stem laten horen in de politieke arena, zegt ze. Ten eerste omdat vrouwen een bewust doelwit zijn van extremistische groepen die de invloed van vrouwen in de samenleving willen ondermijnen. ‘Vrouwen moeten zich roeren in het centrum van de besluitvorming, zodat ze niet dubbel slachtoffer worden en ook op dat gebied genegeerd worden door internationale actoren’, zegt ze.

Ten tweede staan de coalitieleden in de frontlinie. Sommige werken direct samen met milities, andere doen preventiewerk in de samenleving. ‘Op dit gebied hebben we veel expertise.’

Ten derde hebben de vrouwenorganisatie een eigen perspectief als het gaat om de oorzaken en oplossingen van extremistisch geweld op internationaal niveau. ‘We kunnen er niet vanuit gaan dat kleine donaties aan plaatselijke organisaties dit grote probleem oplossen. Die organisaties kunnen veel bereiken, maar het belangrijkste is dat ze informatie kunnen verstrekken over wat op nationaal en internationaal niveau nodig is op het gebied van economie en veiligheid.’

Veel wat tot nu toe gebeurd is, werkte niet, zegt ze. ‘Onze Syrische en Iraakse partners hebben ons in 2011, en zelfs eerder, hierover gewaarschuwd. Als we naar hen geluisterd hadden en hun adviezen hadden opgevolgd, zagen de zaken er nu anders uit’, zegt Anderlini.

Frustratie

Ban Ki-moon heeft op zijn beurt plannen aangekondigd om een adviescommissie met religieuze leiders in te stellen om dialoog te bevorderen. Tegelijkertijd wil hij een alomvattend actieplan gericht op het voorkomen van gewelddadig extremisme. Ban benoemde vijf prioriteiten: het engageren van de hele samenleving, extra inspanningen om jongeren te bereiken, het oprichten van verantwoordelijke instituten, respect voor het internationaal recht en de mensenrechten, en het belang om niet beheerst te worden door angst.

De meeste mensen die zich aangetrokken voelen tot extremisme, zijn jonge mannen, hoewel ook jonge vrouwen zich laten beïnvloeden. Veel van deze jongeren zijn gefrustreerd over hun beperkte mogelijkheden een productief leven te leiden en en plaats te vinden in de samenleving. ‘We moeten hen laten zien dat er een andere weg, een betere weg is. Dat betekent dat we eraan moeten werken een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en het gebrek aan kansen’, zei Ban.