Vrouwenrechten leiden tot economische groei

Nieuws

Vrouwenrechten leiden tot economische groei

Volgens het jaarlijkse World Development rapport van de Wereldbank leidt gendergelijkheid tot meer economische ontwikkeling en een hogere productiviteit. De laatste jaren is er volgens de Wereldbank grote vooruitgang geboekt op het vlak van vrouwenrechten, maar is er nog steeds een lange weg te gaan voordat we kunnen spreken over volledige gelijkheid tussen man en vrouw.

Economische groei heeft er volgens het rapport voor gezorgd dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen de laatste 25 jaar sterk afgenomen is. Tegenwoordig zijn meer dan de helft van de universiteitsstudenten in de wereld vrouwen, maken vrouwen 40 procent uit van de totale beroepsbevolking en zijn 43 procent van de mensen die actief zijn in de landbouw vrouwelijk.

In sommige landen is de vooruitgang zelfs spectaculair te noemen. In Iran bijvoorbeeld kregen vrouwen in 1979 gemiddeld zeven kinderen, tegenwoordig is dit gedaald tot twee kinderen. Terwijl in 1979 maar één derde van de meisjes naar de secundaire school ging, was dit in 2009 gestegen tot 80 procent van alle meisjes. Tegenwoordig zijn er zelfs evenveel vrouwelijke als mannelijke universiteitsstudenten in Iran.

“Gendercide”

Ondanks deze verbeteringen, blijven vrouwenrechten een pijnpunt. Vooral voor vrouwen die leven in extreme armoede is er weinig vooruitgang geboekt. In Nigeria bijvoorbeeld gaat een rijk stadsmeisje gemiddeld tien jaar naar school. Een arm meisje, afkomstig van het platteland, gaat daarentegen gemiddeld maar zes maanden naar school.

Een ander probleem zijn de vier miljoen “verloren” vrouwen. Dit zijn vrouwen die in vergelijking met mannen vroegtijdig gestorven zijn of foetussen die geaborteerd worden vanwege hun geslacht. Volgens het rapport van de Wereldbank zijn er 1,427 miljoen meisjes vroegtijdig geaborteerd vooral in landen zoals China of India. Sommigen spreken hierdoor zelfs van een “gendercide”.

Vrouwen kunnen vergrijzing oplossen

Nochtans blijkt uit het rapport dat gelijke rechten tussen mannen en vrouwen leidt tot een hogere economische ontwikkeling. ‘Vrouwen uitsluiten van het verwerven van vaardigheden en inkomsten is niet alleen verkeerd, maar ook economisch schadelijk’, zegt Justin Yifu Lin econoom bij de Wereldbank. Indien vrouwen toegelaten zouden worden tot bepaalde beroepen dan zou dit volgens het rapport de productiviteit per werknemer kunnen verhogen met 13 tot 25 procent.

In Europa zou de vergrijzing dan weer gedeeltelijk kunnen aangepakt worden indien vrouwen meer toegang zouden hebben tot de arbeidsmarkt. Momenteel wordt er voorspeld dat er tegen 2040 een tekort gaat zijn van 24 miljoen werknemers, hierdoor zal er waarschijnlijk zware druk komen te staan op de pensioenen en zullen mensen langer moeten gaan werken. Indien vrouwen echter in gelijke mate als mannen ingeschakeld zouden worden, dan zou dit tekort in 2040 maar drie miljoen werknemers bedragen.

Voor het volledige rapport ga naar: http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/Complete-Report.pdf