VS blijven militaire hulp aan Latijns-Amerika opdrijven

Nieuws

VS blijven militaire hulp aan Latijns-Amerika opdrijven

Jim Lobe

23 september 2003

De militaire hulp van de VS aan Latijns-Amerika is de afgelopen vijf jaar ruim verdrievoudigd en blijft stijgen. De regering-Bush geeft al bijna evenveel uit aan wapentuig voor Latijns-Amerika dan aan ontwikkelingshulp voor de regio. De wapenleveringen en de opleiding van militairen en politiemensen uit de regio houden verband met de oorlog tegen de drugshandel en de strijd tegen het terrorisme.

De regering-Bush wil in 2004 874 miljoen dollar besteden aan militaire hulp voor Latijns-Amerika. Voor de ontwikkelingshulp aan de regio is voorlopig 946 miljoen begroot. Zelfs op het hoogtepunt van de Koude Oorlog bedroeg de Amerikaanse hulp aan de Latijns-Amerikaanse ordediensten meestal minder dan de helft van het bedrag dat de VS in de regio uitgaven aan economische en sociale bijstand. De laatste jaren is het verschil steeds kleiner geworden - omdat de militaire hulp stijgt en de ontwikkelingshulp teruggeschroefd wordt.

Sinds de aanslagen van 11 september begint Washington steeds meer militair personeel uit het Midden-Oosten en Centraal- en Zuidoost-Azië op te leiden, maar toch blijft het zwaartepunt van die opleidingsprogramma’s in Latijns-Amerika liggen. 13.000 van de 34.000 buitenlandse militairen en politiemensen die het voorbije jaar een Amerikaanse opleiding kregen, kwamen uit Latijns-Amerika.

De Amerikaanse regering is steeds minder kwistig met informatie over haar militaire hulpprogramma’s, maar drie Amerikaanse onderzoeksinstellingen zijn er samen toch in geslaagd een beeld te schetsen van de recente hulpstromen naar Latijns-Amerika. Volgens het maandag gepubliceerde ‘Paint by Numbers: Trends in U.S. Military Programmes with Latin America’ ging zowat de helft van de Amerikaanse militaire hulp aan Latijns-Amerika in 2002 naar Colombia. Dit jaar en volgend jaar stijgt het Colombiaanse aandeel nog fors: dit jaar bedenkt de Amerikaanse regering de regering van Alvaro Uribe met 605 miljoen dollar militaire bijstand, voor volgend jaar zijn 553 miljoen dollar begroot. Voor ontwikkelingshulp aan het Andesland wordt respectievelijk 137 en 136 miljoen dollar uitgetrokken.

De onderzoekers wijzen erop dat de ‘militarisering’ van de Amerikaanse hulp aan Latijns-Amerika begon onder Bill Clinton - die keurde het peperdure Plan Colombia goed om de drugshandel in dat land lam te leggen - maar verder geaccentueerd werd onder Bush. Ook in de hulp aan andere landen weegt de militaire component steeds zwaarder door.

Het leger en de politie in Brazilië kunnen volgend jaar rekenen op 21 miljoen dollar; de totale Amerikaanse ontwikkelingshulp aan Brazilië voor 2004 ligt net iets lager. Ecuador kreeg dit jaar 46 miljoen economische steun en 30 miljoen militaire bijstand, maar volgend jaar wil de Amerikaanse regering die verhouding omkeren. Panama kan in 2004 hopen op 14 miljoen voor zijn leger en politie en 13 miljoen voor sociale programma’s. In Mexico wil de Amerikaanse regering volgend jaar de bakens het duidelijkst verzetten: de militaire hulp zou er stijgen van 27 tot 52 miljoen dollar, 20 miljoen meer dan wat Mexico aan ontwikkelingshulp van de VS krijgt. De ontwikkelingshulp aan Peru wordt met meer dan 30 miljoen dollar teruggeschroefd tot een totaal van 115 miljoen dollar, terwijl de politie en de militairen met 71 miljoen dollar 10 procent meer krijgen.

Volgens het rapport gaat meer de helft van alle militaire en politiehulp aan Latijns-Amerika naar de strijd tegen de drugshandel. Maar het onderscheid met militaire activiteiten als de bestrijding van rebellen vervaagt steeds meer, vooral in Colombia.

Twee derde van de militaire hulp aan Latijns-Amerika wordt nu via het ministerie van Defensie gekanaliseerd. Volgens de onderzoekers zijn die stromen minder goed te controleren dan het geld dat via de traditionele instellingen van Buitenlandse Zaken wordt verdeeld. Het Pentagon moet zich ook minder houden aan allerlei voorwaarden op het vlak van mensenrechten en democratie.

+ rapport: http://www.wola.org/publications/paint_by_numbers.pdf