'VS en NAVO moeten hun nucleair beleid herzien'

Nieuws

'VS en NAVO moeten hun nucleair beleid herzien'

Miriam Kagan

08 oktober 2003

De NAVO-landen moeten de Verenigde Staten aansporen om geen nieuwe nucleaire programma's meer uit te werken. De NAVO moet gedenucleariseerd worden. Dat staat in het jongste rapport van het in Washington gevestigde Insitute for Energy and Environmental Research. Het rapport werd gepubliceerd op de vooravond van de conferentie van ministers van Defensie van de NAVO in Colorado Springs, waar NORAD (North American Aerospace Defence Command) zijn hoofdkwartier heeft.

Arjun Makhijani, de directeur van het Insitute for Energy and Environmental Research, wijst op artikel 6 van het non-proliferatieverdrag, dat de spreiding van kernwapens moet verhinderen. Dat verplicht alle NAVO-lidstaten over te gaan tot nucleaire ontwapening. Volgens Makhijani gaat het huidige NAVO-beleid in tegen die bepaling. De NAVO blijft verder steunen op atoomwapens en kiest zelfs voor de first-use option, waarmee de Noord-Atlantische Alliantie als eerste kernwapens kan inzetten.

Op dit ogenblik werken de Verenigde Staten aan de ontwikkeling van nieuwe nucleaire wapens. Ook dit is volgens het rapport een overtreding van het non-proliferatieverdrag. In 2002 kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat atoomwapens opnieuw een belangrijk onderdeel vormen van de Amerikaanse militaire strategie. Ook in de defensiebegroting worden nieuwe middelen voorzien voor de ontwikkeling en productie van een nieuwe generatie atoomwapens.

De Amerikaanse plannen zijn volgens het Insitute for Energy and Environmental Research bovendien in strijd met het Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), het verdrag dat proeven met nieuwe atoomwapens verbiedt. Voor Arjun Makhijani stelt dit een bijzonder ernstig probleem. De VS hebben het CTBT niet ondertekend en president Bush is ook niet van plan het CTBT aan het Amerikaanse Congres voor te leggen ter ratificatie. De nieuwe Amerikaanse atoomwapens kunnen echter wel in de globale NAVO-strategie worden opgenomen, waardoor alle andere NAVO-landen hun verplichtingen in het kader van het CTBT niet langer naleven.

De invloed van de atoomlobby is zeer groot in de Verenigde Staten. Makhijani waarschuwt dan ook dat het nieuwe atoomprogramma van de VS andere landen zal aanzetten om hun eigen atoomarsenaal uit te breiden. Hij wijst daarbij op de nauwe banden die de overheid in Pakistan onderhoudt met fundamentalistische moslimbewegingen. Het gevaar dat nucleair materiaal via Pakistan naar Afghanistan wordt doorgesluisd, is volgens Makhijani helemaal niet denkbeeldig.

De niet-nucleaire geallieerden binnen de NAVO moeten de VS onder druk zetten om af te zien van hun nieuwe atoomplannen. De NAVO moet volledig gedenucleariseerd worden. Alle atoomwapens in Europa moeten ontmanteld worden. Op die manier zal Rusland in een meer comfortabele positie terechtkomen en minder geneigd zijn aan een nieuwe bewapeningswedloop deel te nemen, stelt Makhijani. Rusland leeft al zijn verplichtingen na ten opzichte van het CTBT en non-proliferatieverdrag, maar beschikt nog steeds over een enorm atoomarsenaal en nucleaire productiecapaciteit. Het programma van de VS-regering kan Moskou aanmoedigen om het eigen atoomprogramma weer op te starten, zo waarschuwt het rapport.