VS herhalen fouten uit Latijns-Amerika van jaren 80

Nieuws

VS herhalen fouten uit Latijns-Amerika van jaren 80

Jim Lobe

08 maart 2002

De Amerikaanse regering dreigt bij haar wereldwijde anti-terrorismecampagne ernstige fouten te maken. Dezelfde fouten die de VS tijdens de Koude Oorlog in Latijns-Amerika begingen. Dat stelt de Latin American Working Group (LAWG), een Amerikaanse organisatie die het beleid van de VS in Latijns-Amerika volgt, in haar jongste rapport.

Het rapport met de titel We will be Known by the Company We Keep werd donderdag voorgesteld door Joy Olson, directeur van de Latijns-Amerikaanse Werkgroep. De kritiek op de regering-Bush klinkt luid en duidelijk: net zoals in Latijns-Amerika in de jaren 80 gaan de VS nu in Azië bondgenootschappen aan met autoritaire regimes. Militaire steun en opleidingshulp aan die landen worden niet in vraag gesteld, en de mensenrechten moeten daarbij onvermijdelijk wijken.

Uit de Latijns-Amerikaanse ervaringen tijdens de Koude Oorlog kunnen volgens het rapport een aantal lessen getrokken worden. Bovenaan staat het vermijden van steun aan repressieve regeringen. Het beleid van Washington tegenover onder andere Chili, Guatemala, Nicaragua en El Salvador, waarbij democratische regeringen werden afgezet, militaire junta’s werden geïnstalleerd en repressieve legers werden bijgestaan om linkse guerrillero’s te verslaan, heeft onnoemelijk veel menselijk leed veroorzaakt. De nefaste gevolgen voor het Amerikaanse imago waren navenant: de VS werden vereenzelvigd met dictatuur en repressie, corrupte regimes en massale schendingen van de mensenrechten.

De nieuwe anti-terroristische VS-steun aan landen als Jemen, Georgië, Pakistan, de Filippijnen, verscheidene Centraal-Aziatische staten en nog vele andere landen zal volgens het rapport even schadelijk blijken. Ook mensenrechtenbewegingen zoals Human Rights Watch hebben daarover al aan de alarmbel gehangen.

Expert defensiebeleid Charles Pena van de Amerikaanse denktank Cato Institute volgt de analyse van de LAWG. Net zoals de strijd tegen het communisme tijdens de Koude Oorlog vormt de strijd tegen het terrorisme voor de VS een heilig doel dat voorrang krijgt op al de rest. Voor het buitenlands beleid kan zo’n sterk eenzijdige focus tot een gevaarlijke tunnelvisie leiden. In Latijns-Amerika resulteerde dat in hevig verzet van Washington tegen alle democratische hervormingsgezinde bewegingen: de angst voor een communistisch Trojaans paard maakte blind. Als de VS met betrekking tot het terrorisme opnieuw een tunnelvisie ontwikkelen, kunnen de gevolgen volgens Pena rampzalig zijn: bondgenootschappen met corrupte en repressieve regeringen zullen mogelijk meer terrorisme kweken dan verhinderen.

Naast het vermijden van slechte vrienden zijn er volgens het rapport nog belangrijke lessen te trekken uit het Latijns-Amerikaans fiasco. Zo dienen mensenrechten een hoofdrol te krijgen in de relaties van de VS met bondgenoten, omdat het respect voor mensenrechten het beste tegengif vormt voor de aantrekkelijkheid van extremistische bewegingen. Om dezelfde reden moet ook lokale kritiek op en oppositie tegen het regeringsbeleid beschermd en gerespecteerd worden.

Verder moet er over de Amerikaanse regeringsactiviteiten strenge democratische controle gelden. De CIA mag dus van het Congres zeker geen carte blanche krijgen. Er moet ook op toegezien worden dat Amerikaanse wapens en opleidingen nooit misbruikt worden voor doeleinden die niet stroken met de doelstellingen van het VS-beleid.

Meer algemeen benadrukt het rapport de noodzaak om het terrorisme bij de wortels aan te pakken: de diepere oorzaken zoals armoede, gebrek aan sociale en economische ontwikkeling, en ondemocratische en repressieve regimes moeten meer aandacht krijgen.