VS houden beheer internet stevig in handen

Nieuws

VS houden beheer internet stevig in handen

Gustavo Capdevila

13 september 2005

De internationale gemeenschap onderneemt op 19 september een laatste, vertwijfelde poging om overeenstemming te vinden over het beheer van het internet. De VS willen de touwtjes in handen blijven houden, maar de ontwikkelingslanden eisen inspraak.

Het beheer vanhet internet is de belangrijkste twistappel in de aanloop naar het tweede luik van de Wereldtop over de Informatiesamenleving (WSIS), een internationale topbijeenkomst die in november in Tunis plaatsvindt. De eerste WSIS-bijeenkomst omlijnde in december 2003 in Genève vooral het probleem van de digitale kloof - de achterstand die ontwikkelingslanden hebben in het gebruik van informatica. Alle moeilijke kwesties werden doorgeschoven naar werkgroepen, om op de tweede top in Tunis de knopen te kunnen doorhakken.

Op 19 september begint in Genève de laatste voorbereidingsvergadering van het tweede WSIS-luik. Naast regeringen zijn bij dat voorbereidingsproces ook ondernemingen en niet-gouvernementele organisaties betrokken. Het beheer van het internet zal in Genève centraal staan, maar een akkoord lijkt twijfelachtig.

Nu delen privé-ondernemingen en de Amerikaanse regering de lakens uit in cyberspace. De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), een Amerikaanse non-profit instelling, is verantwoordelijk voor de toekenning van internetadressen en domeinnamen als .com, .edu en .org, een cruciale opgave om de orde te bewaren in de almaar expanderende virtuele wereld.

De zakenwereld en sommige regeringen, de VS voorop, willen dat zo houden. De grote meerderheid van de ontwikkelingslanden en de meeste niet-gouvernementele organisaties eisen dat de controle over het internet een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. Daarvoor zijn al verschillende modellen uitgewerkt.

De Werkgroep over het Beheer van het Internet (WGIG) die na het eerste WSIS-luik werd opgezet door VN-secretaris-generaal Kofi Annan, stelde in juli in haar eindverslag dat het beheer van het internet een zaak is van regeringen, de privé-sector en de civiele samenleving, maar wel elk in zijn respectieve rol. De meeste regeringen zijn tevreden met die omschrijving, want die lijkt te impliceren dat het beheer over het internet in elk geval in officiële handen blijft, met bedrijven en ngo’s in een adviserende rol. De ngo’s, die tijdens het eerste WSIS-luik voor het eerst op een internationale top als een volwaardige partners aan tafel zaten, klagen over de onduidelijkheid die daardoor over hun rol ontstaat.

De werkgroep kwam verder tot het besluit dat geen enkele regering een bevoorrechte rol mag hebben in het internationale beheer van het internet. Maar Michael Gallagher van het Nationale Bestuur van Telecommunicatie en Informatie van de VS heeft onlangs aangegeven dat de Amerikaanse regering er niet over denkt de controle over het internet uit handen te geven. Niemand ziet voorlopig een uitweg uit dat dilemma.

Er is ook nog niet veel vooruitgang geboekt rond de financiering van maatregelen om arme landen in staat te stellen meer toegang te verwerven tot het internet. Japan en de VS hebben laten weten daarvoor geen overheidsgeld ter beschikking te hebben. De Senegalese president Abdoulaye Wade stelde in 2003 de oprichting van een Digitaal Solidariteitsfonds voor, maar tot hiertoe hebben alleen steden als Lyon en Genève daar positief op gereageerd. (PD/MM)