VS kiezen voor bilaterale vrijhandelsmarathon

Nieuws

VS kiezen voor bilaterale vrijhandelsmarathon

Emad Mekay

19 november 2003

De VS gaan vrijhandelsbesprekingen voeren met
Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia, Panama en de Dominicaanse Republiek. De
zogenaamde ‘incremental approach’ (stap-voor-stap-aanpak) van de VS is een
reactie op de moeilijkheden die zijn opgedoken in de onderhandelingen over
een pan-Amerikaans Vrijhandelsakkoord (FTAA). Tegenstanders waarschuwen dat
Washington Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen die zich weigeren
neer te leggen bij de Amerikaanse dominantie, probeert te isoleren.
Bilaterale vrijhandelsverdragen zouden ook minder gunstig zijn voor zwakke
onderhandelingspartners dan een regionale overeenkomst.

De Amerikaanse Handelsvertegenwoordiger Robert Zoellick verklaarde dinsdag
in een brief aan het Amerikaanse parlement dat de vrijhandelsbesprekingen
met Colombia en Peru formeel zullen beginnen in het tweede kwartaal van
2004. Later zullen ook gesprekken met Ecuador en Bolivia worden
aangeknoopt. Volgens Zoellick moeten die twee landen nog hervormingen
doorvoeren om hun economie voor te bereiden op een vrijhandelsovereenkomst,
en moeten ze ook nog disputen uitklaren met Amerikaanse investeerders.

De aangekondigde gesprekken met Panama moeten het vrijhandelsverdrag
vervolledigen waarover de VS nu met vijf andere Midden-Amerikaanse landen
onderhandelen, en dat eind 2004 rond zou moeten zijn. Ook de Dominicaanse
Republiek, een Caribisch eiland, zou deel gaan uitmaken van de
Centraal-Amerikaanse Vrijhandelszone (CAFTA).

De overeenkomsten die de VS met hun zes nieuwe onderhandelingspartners
willen sluiten, sturen aan op een strengere bescherming van intellectuele
eigendomsrechten, de verlaging van importtarieven in de landbouwsector en
het wegwerken van allerlei bepalingen die de handel volgens Washington
tegenwerken - zoals strenge licentieregels en beperkingen die buitenlandse
aanbieders van diensten het leven zuur maken.

De Amerikaanse Kamer van Koophandel reageerde al opgetogen - volgens haar
zullen de afspraken de economie in de VS, in de Andes en in Midden-Amerika
meer zuurstof geven. De liberalisering van de handel in diensten zou vooral
kansen bieden aan Amerikaanse bedrijven uit de elektriciteitssector, de
luchtvracht, elektronische handel, telecommunicatie en de bank- en
verzekeringswereld. De Latijns-Amerikaanse dienstenmarkt is relatief klein,
maar toch verdienden Amerikaanse bedrijven uit de tertiaire sector in 2000
bijvoorbeeld al drie miljard dollar in Colombia.

Critici waarschuwen dat veel ondernemers uit Latijns-Amerika niet
opgewassen zijn tegen de concurrentie uit de VS, en niet moeten hopen op
veel betere afzetkansen in de VS. Veel Latijns-Amerikaanse producten komen
nu ook al zonder heffingen de VS binnen.

Eric Dannenmaier van het Tulane Institute for Environmental Law and Policy
in New Orleans denkt bovendien dat de onderhandelingspartners van de VS
waarschijnlijk minder voordelen uit de brand zullen kunnen slepen dan ze
bij multilaterale onderhandelingen hadden kunnen doen. “Wie bang is van de
FTAA, moet heel bang zijn voor bilaterale onderhandelingen,” aldus Dannenmaier.