VS stapje dichter bij goedkeuring Keystone XL

Nieuws

VS stapje dichter bij goedkeuring Keystone XL

VS stapje dichter bij goedkeuring Keystone XL
VS stapje dichter bij goedkeuring Keystone XL

Carey L. Biron

03 februari 2014

Het finale effectenrapport acht de milieu-impact van Keystone XL, de pijpleiding die teerzandolie moet transporteren van Canada naar olieraffinaderijen in het zuiden van de Verenigde Staten, verwaarloosbaar. Brengt dat de VS een stapje dichter naar de goedkeuring van dit omstreden project?

In het milieueffectenrapport (http://keystonepipeline-xl.state.gov/finalseis/index.htm) dat het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken afgelopen vrijdag presenteerde, staat te lezen dat de impact van Keystone XL op de klimaatverandering verwaarloosbaar is.

De belangrijkste redenering is dat de Canadese overheid verder zal gaan met dit project – het winnen van olie uit teerzand – of de pijpleiding er nu komt, of niet. In Canada wordt namelijk ook gesproken over de mogelijkheid om teerzandolie te vervoeren via het spoor.

Obama

Het Keystone XL-project is zeer omstreden omdat het winnen van olie uit teerzand veel water en energie opslorpt en ook meer broeikasgassen uitstoot dan gewone oliewinning.

Afgelopen zomer zei president Obama in een speech dat hij de pijpleiding zou goedkeuren als blijkt dat er geen significante toename van de uitstoot van CO2 mee zou gepaard gaan.

Het Ministerie benadrukt dat het rapport geen definitief beslissingsdocument is.

Er volgt nu een periode van 90 dagen waar zowel het publiek als milieuagentschappen kunnen reageren. Dan komt het dossier op het bureau van president Obama te liggen die de ultieme beslissing over Keystone XL zal nemen.