VS van start met certificering voor winning schaliegas

Nieuws

VS van start met certificering voor winning schaliegas

VS van start met certificering voor winning schaliegas
VS van start met certificering voor winning schaliegas

Caret

22 januari 2014

In de Verenigde Staten kunnen oliebedrijven zich sinds deze week laten certificeren voor de winning van schaliegas. Een deel van de milieubeweging en enkele grote bedrijven hebben zich achter het initiatief geschaard.

De vrijwillige certificering houdt in dat bedrijven zich houden aan vijftien standaarden bij het fracken, de methode die gebruikt wordt om schaliegas te winnen. Het hanteren van de standaarden moet de schade aan het milieu zoveel mogelijk beperken.

“We zijn blij verrast dat er niet alleen bij de gaswinning in de Appalachen belangstelling is voor onze certificering, maar ook elders”, zegt Andrew Place, interim-directeur van het Centre for Sustainable Shale Development (CSSD), dat de certificering specifiek voor dat gebied in het oosten van de VS ontwikkelde. “De certificering is zo opgezet, dat er ook elders in de VS en in de wereld gebruik van kan worden gemaakt.”

Place zegt al om informatie benaderd te zijn vanuit Brazilië, China, Kazachstan en verschillende Europese landen. Tot de oprichters van de CSSD behoren grote namen uit de industrie (Shell, Chevron en anderen), een milieugroep (het Environmental Defense Fund) en plaatselijke groepen.

Vier olie- en gasbedrijven hebben het nieuwe protocol ondertekend. Veel anderen weigeren echter nog. Place zegt dat er wel gesprekken gaande zijn.

Chemicaliën

Intussen is er nog steeds veel kritiek op de praktijk van het fracken. De plaatselijke bevolking beweert dat de vervuiling schadelijk is voor de gezondheid. De bedrijven ontkennen dat. Bij fracken wordt een cocktail van chemische stoffen onder hoge druk in diepliggende rotsformaties geïnjecteerd. Volgens de Amerikaanse wet hoeft niet openbaar gemaakt te worden om welke chemicaliën het gaat.

Critici vragen zich af of fracken – en elke andere vorm van winning van fossiele brandstoffen – überhaupt op een “duurzame” manier kan. Ze vragen zich ook af of een vrijwillige certificering zinnig is, zelfs als die strengere regels oplegt dan nu in de wet zijn vastgelegd.

“Vrijwillige programma’s zoals die van het Centre for Sustainable Shale Development, kunnen de standaarden verhogen voor bedrijven die meedoen. Maar ze komen niet tegemoet aan de dringende noodzaak van wettelijk bindende regels, die de overheid af kan dwingen”, zegt Kate Kiely, woordvoerder van de Natural Resources Defense Council (NRDC). “Als de olie- en gasindustrie serieus werk wil maken van de bescherming van mensen en het milieu, moet zij stoppen met het verzet hiertegen.”