"Waalse regering toont Vlaanderen hoe het moet"

Nieuws

"Waalse regering toont Vlaanderen hoe het moet"

Joren Gettemans

10 december 2008

De Waalse overheid zet in haar economisch reddingsplan stevig in op openbaar vervoer. Ze voorziet voor minstens 500 miljoen euro voor de aanleg van een nieuw tramnet in Luik, terwijl nieuw asfalt voorlopig op de lange baan geschoven wordt. Een goed voorbeeld voor Vlaanderen, zegt de milieubeweging.

Enkele maanden geleden was Waals minister voor Transport Michel Daerden nog resoluut: hij zou al zijn politieke gewicht in de schaal leggen om de plannen van de A605 autosnelweg tussen Cerexhe-Heuseux en Beaufays (CHB) er nog voor het einde van zijn ambtstermijn door te drukken. Tot groot ongenoegen van milieubewegingen, die de autosnelweg door een lokaal milieugebied niet zagen zitten. Ze kantten zich ook principieel tegen de aanleg van nieuwe autowegen op een moment dat het klimaat al kreunt onder het broeikaseffect. Maar niet enkel de milieubeweging was kritisch voor de Waalse plannen. De Europese Commissie van haar kant oordeelde dat het inplannen van de snelweg illegaal is zonder strategische impactstudie.

De Waalse regering gaat overstag en heeft nu beslist om tijdens deze legislatuur geen vergunning meer af te leveren voor de snelweg. In de plaats daarvan wil ze stevig investeren in de aanleg van een tramnet in en rond Luik, met een investering van vijfhonderd miljoen euro voor een eerste tramlijn tussen Seraing en Herstal. De investeringen zijn een onderdeel van de economisch plan dat de Waalse economie een duwtje in de rug moet geven.

“Voorbeeld voor Vlaanderen”

De beslissing voor investeringen in openbaar vervoer oogst veel bijval bij de milieuverenigingen. “Op het moment dat er op de klimaattop in Poznan wordt gebakkeleid over internationale inspanningen tegen de klimaatverandering, is deze beslissing van de Waalse regering erg hoopgevend”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace, dat samen met de lokale vereniging “Stop CHB” actie voerde tegen de snelweg. “Wij eisen nu dat de plannen voor nieuwe autowegen na de verkiezingen in juni 2009 definitief worden opgeborgen”.

Thijs hoopt dat er ook in Vlaanderen gekozen wordt voor investeringen in duurzame mobiliteit, eerder dan in de aanleg van nieuwe wegen. Die Vlaamse regering gelooft voorlopig nog teveel in nieuw asfalt om mobiliteitsproblemen op te lossen. “Wij vragen ook aan de Vlaamse regering – die broedt op plannen om de Brusselse Ring te verbreden – om het goede voorbeeld van haar Waalse collega’s te volgen”, zegt Thijs. “Ze moet prioritair investeren in duurzame oplossingen voor de mobiliteitsproblemen op de Brusselse Ring. Geen bijkomende rijstroken dus, maar echte oplossingen zoals een betere autofiscaliteit en dynamisch verkeersmanagement, een goede fietsinfrastructuur en openbaar vervoer.”