"Washington moet meer diplomatie uitoefenen in Mali"

Nieuws

"Washington moet meer diplomatie uitoefenen in Mali"

Jim Lobe

31 januari 2013

Terwijl Washington zijn militaire voetafdruk in de Sahelregio in Afrika vergroot, dringen Amerikaanse analisten er bij de regering van de Amerikaanse president Barack Obama op aan om meer tijd te steken in diplomatie, vooral in Mali.

Ze willen in het bijzonder dat Washington zich inzet voor een snelle overgang naar een democratisch gekozen regering in Bamako die de hand moet reiken aan de Toeareg-rebellen. Op die manier zou een wig gedreven kunnen worden tussen de Toeareg en Al Qaeda in de Maghreb (AQIM) en andere gewapende islamistische groepen die tot afgelopen week het grootste deel van Noord-Mali onder controle hadden.

Het door de VS gesteunde, door de Fransen geleide offensief dat Al Qaeda en zijn bondgenoten heeft verjaagd uit drie belangrijke steden in het noordoosten van Mali in de afgelopen tien dagen, is niet genoeg, zeggen zij. Er moet een soort overeenkomst gesloten worden tussen Bamako en de Toearegs. “Het is duidelijk dat er op een bepaald moment een politieke oplossing moet komen”, zegt David Shinn, Afrikaspecialist aan de George Washington University en voormalig ambassadeur in Burkina Faso en Ethiopië. “Het Toeareg-probleem moet serieus aangepakt worden en dat gebeurt nu nog niet”, zegt hij.

Drones

Sinds de lancering van het Frans-Malinese offensief tegen AQIM en zijn bondgenoten op 11 januari heeft Washington stappen gezet om zowel het offensief te steunen als de eigen militaire betrokkenheid in de Sahelregio de vergroten.

Het Pentagon bevestigde dinsdag dat het een nieuw militair akkoord met de regering van Niger heeft gesloten om een basis op te zetten voor onbemande vliegtuigen. Die kunnen verkenningsvluchten uitvoeren boven de woestijngebieden in de regio.

Amerikaanse functionarissen sluiten niet uit dat de drones uiteindelijk ingezet worden om aanvallen uit te voeren op militanten van AQIM, net zoals dat eerder gebeurde bij hun ideologische verwanten in Pakistan, Jemen en Somalië.

Africom

De VS zijn al langer in de regio aanwezig via het zes jaar oude Afrikacommando Africom. Dat zoekt al langer naar een actievere rol op het continent, vooral op het gebied van trainingsmissies en gezamenlijke oefeningen met legers in de regio.

Wijzend op de continue problemen met afvallige milities in Libië, de invloed van AQIM in Mali en de dodelijke gijzeling in een gasraffinaderij in Algerije eerder deze maand, zei de vertrekkende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, deze week dat “er steeds meer gevraagd zal worden van Africom.”

Ondanks de openlijke lof voor de Franse campagne in Mali tonen Amerikaanse functionarissen en onafhankelijke analisten zich bezorgd over het vervolg. Frankrijk heeft momenteel 2.500 militairen in Mali en hoopt dit aantal snel terug te brengen door taken over te dragen aan het Malinese leger en een door de VN gesteunde Afrikaanse missie in Mali (Afisma). Afisma kan zo’n 6.000, voornamelijk West-Afrikaanse, militairen tellen.

Maar het Malinese leger, dat in maart vorig jaar de democratisch gekozen burgerregering afzette, is notoir ongedisciplineerd. De Parijse International Federation for Human Rights en andere groepen hebben talloze gevallen van mensenrechtenschendingen gedocumenteerd, begaan door Malinese militairen. Het ging vooral om acties tegen Toearegs, een nomadisch volk met een lichtere huid dat al lange tijd onafhankelijkheid van Bamako zoekt. Sommige Toeareg-facties verbonden zich in het afgelopen jaar met AQIM.

Kortsluiting

Vanwege de coup vorig jaar, kunnen de VS wettelijk gezien geen militaire hulp aan Mali geven totdat er een democratisch gekozen regering zit. Daardoor was Washington aanvankelijk ook terughoudend ten aanzien van steun aan de Franse militaire campagne.

Internationale donoren hebben dinsdag 456 miljoen dollar beloofd voor Afisma, inclusief 96 miljoen dollar uit Washington. Oorspronkelijk was het de bedoeling Afisma-troepen diverse maanden te trainen en voor te bereiden op de uitzending naar Mali. Maar de plotselinge Franse interventie, volgens de Fransen nodig om te voorkomen dat een belangrijke luchtmachtbasis in handen van rebellen zou vallen, doorkruiste dat proces.

“De Franse interventie heeft niet alleen kortsluiting veroorzaakt bij het politieke transitieproces in Bamako, maar ook bij de Afisma-voorbereiding”, zegt Peter Pham, hoofd Afrika-studies van de Atlantic Council. “Deze troepen worden nu in het diepe gegooid zonder training. Ze hebben niet eerder samengewerkt en spreken letterlijk niet dezelfde taal.”

“Over twee maanden begint de regentijd in Mali. Een groot deel van het land is dan onbegaanbaar tot september. De troepen zitten dan in steden omringd door een terrein dat de vijand beter kent.”

AQIM en zijn bondgenoten lijken niet te kiezen voor stevige weerstand tegen het Franse offensief, maar zich terug te trekken in de woestijn. Van daaruit kunnen ze volgen analisten “hit-and-run-aanvallen” uitvoeren op de Malinese troepen en militairen van Afisma.