Enorme uitdaging voor bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen

Wat is de wereldwijde milieu-impact van China’s groeiende vraag naar voedsel?

Hippo px (CC0)

Een doordacht beleid voor het Chinese voedselsysteem, inclusief de internationale handel, is cruciaal om aan de vraag te voldoen zónder het milieu te schaden.

De Chinese bevolking blijft groeien, en China zal in de toekomst veel voedsel nodig hebben om die monden te kunnen voeden. Wetenschappers wijzen er in een nieuwe studie in vakblad Nature op dat een doordacht voedselbeleid cruciaal is om aan die vraag te voldoen zonder het milieu wereldwijd te schaden.

China is een van de dichtst bevolkte landen ter wereld, en de bevolking groeit er nog. Een van de grootste uitdagingen waarmee het land de komende decennia zal worden geconfronteerd, is om alle inwoners te voorzien van voldoende eten zonder het milieu te vernietigen.

De binnenlandse productie stelt de voedselzekerheid wel voor een groot deel veilig. Maar ook import is belangrijk om te voldoen aan de Chinese vraag naar voedsel. Vooral de vraag naar dierlijke producten zoals vlees en zuivel groeit, twee productgroepen die net een zware druk zetten op het klimaat.

‘China’s stijgende vraag naar landbouwproducten is een van de grootste uitdagingen voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Niet alleen in eigen land, maar ook bij de handelspartners van China,', zegt Petr Havlik van het internationale onderzoeksinstituut IIASA in Oostenrijk, co-auteur van de nieuwe studie in Nature.

'Om de wereldwijde gevolgen te beperken, moet een beleid worden nagestreefd en gepromoot dat zowel duurzame consumptie als productie bevordert. In China én wereldwijd, ook door middel van bijpassende handelsovereenkomsten.'

Vraag naar dierlijke producten groeit

De auteurs van de studie voerden een uitgebreide toekomstgerichte analyse uit naar de milieueffecten van de groeiende vraag naar voedsel in China, op het land zelf en op zijn handelspartners.

De toenemende vraag naar voedsel zal een grote uitdaging vormen voor een duurzame binnenlandse landbouwontwikkeling.

‘We hebben ons gericht op China in de mondiale context’, legt hoofdauteur Hao Zhao uit. Zhao is verbonden aan het Biodiversity and Natural Resources-programma van IIASA en aan de Chinese Academy of Sciences. ‘De beoordeling van de toekomstige voedselvraag vereiste uitgebreide analyses van de landbouwsector, en voor het monitoren van de wereldwijde milieueffecten waren modellen nodig die de handel met andere regio’s afzonderlijk bekijken.’

De auteurs verwachten dat de Chinese vraag naar voedsel zal blijven toenemen, en dan vooral de vraag naar dierlijke producten en aanverwante veevoedergewassen. Daarmee zal de uitbreiding van de landbouwgrond, en de daarmee gepaard gaande toename van broeikasgasuitstoot een grote uitdaging vormen voor een duurzame binnenlandse landbouwontwikkeling.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws
Openheid van handel

De toenemende Chinese afhankelijkheid van landbouwimport heeft ook wereldwijd gevolgen voor het klimaat. Uit het onderzoek blijkt dat er in 2050 twee keer zoveel landbouwgrond in de vorm van landbouwproducten uit het buitenland naar China zal worden ‘geïmporteerd’ als wat er in eigen land in productie zou zijn genomen.

Voor bepaalde landen zal gemiddeld zo’n 30 procent van de milieu-uitdagingen gelinkt zijn aan de export naar China. Zo zullen tegen 2050 naar verwachting 48 procent van de landbouwgrond en 33 procent van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector in Nieuw-Zeeland, 16 procent van de stikstofuitstoot in Canada en 11 procent van het irrigatiewater uit de Verenigde Staten naar China worden ‘geëxporteerd’.

De verdeling van de milieueffecten tussen China en de rest van de wereld zou in belangrijke mate afhangen van de mate van openheid van handel. In een geglobaliseerd handelsscenario dat in de studie uiteen wordt gezet, zou bijvoorbeeld meer invoer van zuivel uit de EU en invoer van rundvlees uit de VS leiden tot minder broeikasgasemissies in vergelijking met een business-as-usual-scenario. Aan de andere kant zou dit scenario ook leiden tot meer import van rundvlees uit Latijns-Amerikaanse landen, waar de voetafdruk van de vee-industrie groot is.

Consumentenvoorkeuren

De onderzoekers concluderen dat om aan de Chinese vraag naar voedsel te voldoen, de prioriteit moet liggen in de duurzame levering van meer in eigen land geproduceerd voedsel, vooral dierlijke producten. Bovendien zouden zogenoemde ‘gekoppelde productiesystemen’ voor vee en gewassen zowel het gebruik van hulpbronnen als de ecologische duurzaamheid ten goede komen, onder meer door een verminderde stikstoftoevoer en minder verontreinigende stoffen.

De onderzoekers zeggen dat ook een verandering van consumentenvoorkeuren zou kunnen helpen. Daarbij spelen nog veel uitdagingen op het gebied van het bewustzijn van mensen maar ook de bevordering van deze kwesties door de overheid.

De onderzoekers hopen naar eigen zeggen dat hun werk kan helpen om duurzaamheid wereldwijd te bevorderen en daarmee de druk op onze kwetsbare planeet te verlichten.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2819   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift