Wat gebeurt er met MO* in 2014?

Nieuws

Wat gebeurt er met MO* in 2014?

Wat gebeurt er met MO* in 2014?
Wat gebeurt er met MO* in 2014?

MO* heeft net deze week zijn elfde jaargang afgerond met een sterk nummer. De redactie en het bestuur hebben het voorbije jaar fundamenteel nagedacht over de toekomst, en dat zal volgend jaar een nieuw en beter aanbod opleveren.

Er waren twee belangrijke redenen om een ernstige denkoefening te maken over de toekomst van MO*. Wat daar niet bij hoorde, was twijfel over het voorbije decennium. MO*, MO.be en de MO*debatten en lezingen slaagden er tussen 2003 en 2013 in véél mensen te bereiken met kwalitatieve informatie over de bepalende tendensen in onze mondialiserende wereld.

Veranderende omgeving

Dat succes is echter gebouwd op inkomsten die niet stijgen, terwijl de kosten dat wel doen. Daarnaast zijn ook de media-omgeving en het mediagebruik de voorbije jaren ingrijpend veranderd.

Bij de opstart van MO* in 2003 kreeg de redactie nog de opdracht mee om zich alleen met het magazine bezig te houden. Het was snel duidelijk dat dit anno 21ste eeuw onhaalbaar en onverstandig was. De nieuwssite MO.be heeft intussen ook haar eigen plaats verworven en is de voorbije maanden aan een opvallende stijging van haar lezersbereik bezig. Toch beseffen we  dat de mix tussen print en online beter kan.

MO* verandert mee

De uitkomst van die grondige en organisatiebrede reflectie kan kort samengevat worden.

  1. De eerste reden waarom leden én overheden in MO* geïnvesteerd hebben de voorbije jaren, was om een autonoom media-initiatief te creëren, dat door zijn bestaan en door de kwalitatieve, betrouwbare en toegankelijke informatie die het verspreidt een stimulans vormt voor een breder en dieper debat over de mondiale tendensen die onze wereld vormgeven. Dat blijft ook na 2013 de eerste en voornaamste opdracht. MO* doet meer dan goede informatie produceren. Het creëert vooral een mediaplatform waar een niet-commerciële logica en kritische journalistiek ruimte maken voor een andere nieuwsselectie en een meer op duiding en kwaliteit gerichte redactielogica.

  2. Het mediagebruik speelt zich voor steeds meer mensen online af. MO* wil daarom in de toekomst veel meer investeren in zijn aanwezigheid online: de website, de mobiele site, de nieuwsbrief, … MO.be wordt het belangrijkste publicatieplatform voor de redactie en de medewerkers die daarrond verzameld worden. De website legt de nadruk op analyse en achtergrond, op originele verhalen en dossiers, niet op een eindeloze stroom feiten en berichten.

  3. Print is niet dood, maar een papieren magazine moet zichzelf vandaag wel heruitvinden in de verschuivende mediamarkt. Dat doet MO* vanaf 2014 door dikker, mooier en unieker te worden. En om dat mogelijk te maken, in combinatie met meer en betere online publicatie, beslisten we om de frequentie van tien naar vier terug te brengen. Voor ons geldt niet the sky is the limit, wel de kwaliteit van wat we lezers bieden. De actualiteit wordt geduid online, in print brengen we noodzakelijke verhalen die elders over het hoofd gezien worden, met extra nadruk op houdbaarheid en afwerking.

Later meer

Er is nog veel meer te vertellen, uiteraard. Maar dat doen we liever als de redactie er echt helemaal klaar mee is. Nu is de inkt van het decembernummer nog een beetje nat. Begin volgend jaar volgen de details over de plannen online, de opbouw en invulling van het vernieuwde magazine, de plannen voor lezingen.

Kortom: MO* gaat u nog verrassen in positieve zin. Wij hopen dat u er mee naar uitkijkt.