Water blijft diep tussen Amerikanen en Chinezen

Nieuws

Water blijft diep tussen Amerikanen en Chinezen

Jim Lobe

11 december 2007

Zowat 60 procent van de Chinezen heeft een positief beeld van de VS en omgekeerd ziet 52 procent van de VS-burgers China wel zitten. Toch blijft er heel wat wantrouwen bestaan tussen de twee grootmachten. Dat blijkt uit een opiniepeiling die maandag werd gepubliceerd.

Volgens “Hope & Fear: American and Chinese Attitudes Towards Each Other” beschouwt een meerderheid van de Amerikanen de toenemende economische en militaire macht van China ten minste als een “potentiële bedreiging”. De Chinezen maken zich vooral zorgen over de Amerikaanse plannen met Taiwan, volgens China een afvallige provincie, en de Amerikaanse pogingen om te beletten dat China een echte wereldmacht wordt.
Een meerderheid van de Chinezen gelooft dat hun land binnen de 20 jaar de VS zal voorbijsteken als supermacht, terwijl maar één op de vijf Amerikanen daarmee rekening houdt. Ongeveer de helft van de VS-burgers denkt dat hun land nummer één zal blijven.
Chinese opinieleiders en vooral zakenlui denken nog veel positiever over de VS dan de doorsnee Chinees. De Amerikaanse elite denkt niet anders over China dan gewone Amerikaanse burgers.
Zowel Chinezen als Amerikanen vinden internationale handel belangrijk, maar vooral de Amerikanen zijn gevoelig voor de negatieve gevolgen van die uitwisseling. Drie op de vier Amerikaanse respondenten maken China verantwoordelijk voor het verlies aan werkgelegenheid in de VS.
In vergelijking met een enquête van twee jaar geleden maken nu nog meer Amerikanen zich zorgen over de militaire macht van China. Driekwart vindt dat nu een “ernstige” of “potentiële” bedreiging, tegenover 6 procent twee jaar geleden.
Oorlogszuchtige respondenten vormen in beide landen een minderheid. Als Taiwan de onafhankelijkheid uitroept en daar vijandelijkheden met China op volgen, moeten de VS maar voor een derde van de Amerikaanse respondenten interveniëren. Van de Chinezen is maar 11 procent voor een vereniging met Taiwan met militaire middelen.
Voor de enquête kregen respondenten in China en Amerika in de loop van augustus en September dezelfde vragen voorgelegd. Naast gewone burgers werden ook opinieleiders en zakenmensen bevraagd. In de VS werden ook stafmedewerkers van het Congres op de rooster gelegd. Het initiatief ging uit van het Comité van 100 (C-100), een organisatie van Chinese en Amerikaanse leiders die de twee landen dichter bij elkaar willen brengen.
De politieke relaties tussen de VS en China zijn relatief stabiel. Toch zette de Amerikaanse regering de voorbije jaren op een aantal vlakken behoorlijk wat druk op China. Washington eiste van Peking een opwaardering van de yuan en meer respect voor intellectuele eigendomsrechten en leverde kritiek op de onduidelijkheid over de Chinese militaire uitgaven en op de relaties tussen Peking en bedenkelijke regimes als Sudan, Myanmar, Iran en Zimbabwe.
Omgekeerd heeft China het moeilijk met Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan en met de Amerikaanse inspanningen om landen als India, Japan, Vietnam en Australië samen te brengen in allianties die een dam opwerpen tegen de groeiende Chinese invloed in Azië.