Water, een kostbaar goed

Nieuws

Professor Patrick Meire over duurzaam watergebruik

Water, een kostbaar goed

Jannes Schuermans

26 februari 2011

Wat kunnen bedrijven en organisaties doen om de kwantiteit en kwaliteit van het water op aarde te verbeteren? Op 24 februari vond er in Brussel een conferentie plaats over duurzaam watergebruik. Dertien sprekers van onder meer ngo’s en grote drankbedrijven deelden er hun visies over het probleem. Een van de sprekers was Patrick Meire, professor integraal waterbeheer aan de Universiteit Antwerpen en gespecialiseerd in ecosystemen.

Wat zijn de grootste problemen voor duurzaam watergebruik?

Vanzelfsprekend zijn de klimaatveranderingen een belangrijke factor. Een tweede probleem is het verdwijnen van draslanden door drooglegging en opvulling. Je kunt dat vergelijken met de kwestie van ontbossing. Mensen hebben grond nodig om aan landbouw te doen en dus moeten levensbelangrijke ecosystemen verdwijnen. In dit geval dus de wetlanden die essentieel zijn voor de watercyclus. Ook de mijnbouw en de voedingssector verstoren deze ecosystemen. Bij ons in België is urbanisatie het grootste probleem. Waterrijke gebieden moeten verdwijnen voor nieuwe wegen, woningen en industrie.

Bedrijven zoals Pepsico en Danone proberen op lokaal gebied hun steentje bij te dragen. Leveren ze goed werk?

Zij doen zeker zinnige inspanningen. Danone beschermt bijvoorbeeld belangrijke stroomgebieden en Pepsico werkt goed samen met de lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Maar ik vind het niet correct dat juist bedrijven zulke cruciale belangen moeten behartigen. De VN strijdt wel al jaren voor het behoud en de heraanleg van wetlanden, maar er moet meer gebeuren. Ik zou graag zien dat de bescherming van waterrijke gebieden overal gekoppeld wordt aan het gedrag van mensen.

Gebeurt er voldoende sensibilisering?

Dat kan echt wel beter. Je hoort bijna nooit iets in de media over duurzaam watergebruik. Je krijgt hoogstens eens iets te zien over overstromingen. In Vlaanderen zijn we nu ook gestopt met natuurreportages te tonen, zoals men dat op de BBC wel vaak doet. Ook de verschillende opleidingen aan onze scholen schenken te weinig aandacht aan de kwestie. Er zal nog veel moeten veranderen op alle niveaus om de bewustwording te verbeteren.

Wat zijn de grootste problemen voor duurzaam watergebruik?

Vanzelfsprekend zijn de klimaatveranderingen een belangrijke factor. Een tweede probleem is het verdwijnen van draslanden door drooglegging en opvulling. Je kunt dat vergelijken met de kwestie van ontbossing. Mensen hebben grond nodig om aan landbouw te doen en dus moeten levensbelangrijke ecosystemen verdwijnen. In dit geval dus de wetlanden die essentieel zijn voor de watercyclus. Ook de mijnbouw en de voedingssector verstoren deze ecosystemen. Bij ons in België is urbanisatie het grootste probleem. Waterrijke gebieden moeten verdwijnen voor nieuwe wegen, woningen en industrie.

**Bedrijven zoals Pepsico en Danone proberen op lokaal gebied hun steentje bij te dragen. Leveren ze goed werk?
**
Zij doen zeker zinnige inspanningen. Danone beschermt bijvoorbeeld belangrijke stroomgebieden en Pepsico werkt goed samen met de lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Maar ik vind het niet correct dat juist bedrijven zulke cruciale belangen moeten behartigen. De VN strijdt wel al jaren voor het behoud en de heraanleg van wetlanden, maar er moet meer gebeuren. Ik zou graag zien dat de bescherming van waterrijke gebieden overal gekoppeld wordt aan het gedrag van mensen.

**
Gebeurt er voldoende sensibilisering?**

Dat kan echt wel beter. Je hoort bijna nooit iets in de media over duurzaam watergebruik. Je krijgt hoogstens eens iets te zien over overstromingen. In Vlaanderen zijn we nu ook gestopt met natuurreportages te tonen, zoals men dat op de BBC wel vaak doet. Ook de verschillende opleidingen aan onze scholen schenken te weinig aandacht aan de kwestie. Er zal nog veel moeten veranderen op alle niveaus om de bewustwording te verbeteren.