Water van enorm meer in Venezuela staat tot aan de rand

Nieuws

Water van enorm meer in Venezuela staat tot aan de rand

06 december 2011

Het water van het 30 kilometer lange Valenciameer in Venezuela staat letterlijk tot aan de rand. Duizenden oeverbewoners zijn bedreigd. De oorzaken zijn ontbossing en ongeordende bebouwing.

Het Valenciameer, 344 vierkante kilometer groot, is het op twee na grootste meer van Venezuela en het grootste meer dat geen water afvoert naar zee. Het waterpeil is de laatste jaren zo sterk gestegen dat grote overstromingen dreigen. Doordat het water zo dicht bij de rand staat, dreigt het ook wegen te ondermijnen en de leidingen en riolen te beschadigen.

De oorzaak van de waterstijging is de afzetting van sedimenten, gevolg van jarenlange ontbossing, zegt ingenieur en milieuactivist Lenin Cardozo. Ook de ongeordende bebouwing in het 3.150 vierkante kilometer grote stroomgebied van het meer speelt een rol.

Het Valenciameer bevindt zich op meer dan 400 meter hoogte. In 1999 werd 407 meter gemeten, nu zit men al aan 411 meter. De laatste vijf jaar is de stijging versneld. Vanaf 411,90 meter moet er normaal gezien geëvacueerd worden.

De overheid overweegt water over te hevelen naar het spaarbekken Pao-Cachinche. Milieuorganisaties verzetten zich daartegen omdat het spaarbekken drie miljoen mensen in de regio van water voorziet en het water uit het Valenciameer vervuild is met industrieel afval.

“We zijn een front aan het vormen om van de regering te eisen dat ze snel andere oplossingen uitwerkt dan de overheveling naar het spaarbekken Pao-Cachinche”, zegt Manuel Díaz van de Stichting Vida Verde (Groen Leven).

Het ministerie van Leefmilieu bestudeert nu de mogelijkheid om water uit het meer naar de Caraïbische Zee af te voeren.