'Waterkloof' angstwekkend breed in 2030

Nieuws

'Waterkloof' angstwekkend breed in 2030

Matthew Berger

24 november 2009

De vraag naar water kan tegen 2030 het aanbod met 40 procent overtreffen. Dat stelt de Water Resources Group in een nieuw rapport. Er is een uitgebalanceerde aanpak aan zowel de vraag- als aanbodkant nodig om de 'waterkloof' te dichten.

Tot de groep behoren McKinsey & Company, de International Finance Corporation en diverse grote bedrijven als Coca Cola en Nestlé SA.
Het rapport ‘Charting Our Water Future’ hangt een prijskaartje aan de ‘waterkloof’. Als alleen maatregelen worden genomen aan de aanbodkant, zal er een jaarlijkse investering van zo’n tweehonderd miljard dollar nodig zijn om de kloof te dichten. Een uitgebalanceerde vraag- en aanbodstrategie zou vijftig tot zestig miljard dollar per jaar kosten.
Dat is nog altijd een fors bedrag, maar het is relatief laag als het in een wereldwijde economische context wordt geplaatst. Zestig miljard dollar per jaar is 0,099 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) van 60,6 biljoen dollar.

Industrie

“We weten de belangrijkste natuurlijke hulpbron die we op aarde hebben, niet op waarde te schatten”, zei Nestlé-voorzitter Peter Brabeck-Letmathe gisteren (maandag) tijdens een discussie over het rapport in het hoofdkwartier van de Wereldbank. Hij zei dat mensen recht hebben op water, maar dat het nodig kan zijn daar een prijs aan te verbinden om verspilling en overconsumptie te voorkomen.
Daarbij moet aangetekend worden dat Nestlé,  net als Coca Cola en andere bedrijven, een belangrijke speler is op het gebied van flessenwater. Die industrie werd al herhaaldelijk beschuldigd van het produceren onnodig afval om vervolgens het belangrijkste basisproduct op aarde door te verkopen tegen onnodig hoge prijzen. Over deze industrie rept het rapport niet direct.
Het voorspelde watertekort van 40 procent ten opzichte van de vraag gaat uit van een “gemiddeld scenario voor economische groei waarbij geen winst geboekt wordt op het gebied van efficiëntie.”
Het gaat niet om de kloof tussen de verwachte vraag in 2030 en het beschikbare zoetwater in de wereld, benadrukt het rapport, maar om die tussen de vraag in 2030 en de “toegankelijke, betrouwbare en duurzame watervoorraad - een veel kleinere voorraad dan de totaal beschikbare voorraad water in de natuur.”

Landbouw

Wereldwijd, stelt het rapport, verbruikt de landbouw 71 procent van al het water. Zonder grotere efficiëntie, zal dit aandeel dalen tot 65 procent in 2030, zelfs als het totale waterverbruik in de landbouw stijgt. Het watergebruik in de industrie zal naar verwachting stijgen van 16 naar 22 procent. De huishoudelijke vraag naar water daalt vermoedelijk van 14 naar 12 procent. In regio’s met opkomende markten nemen beide percentages echter toe.
De waterproblematiek is in elke regio verschillend. Zo is 80 procent van de Indiase watervraag  voor rekening van de landbouwsector, die probeert voldoende te produceren voor de groeiende bevolking. De auteurs van het rapport bevelen maatregelen in de landbouw aan, zoals efficiëntere irrigatie en beter beheer van regenwater.
In Zuid-Afrika zijn juist de huishoudens en industrie verantwoordelijk voor de verwachte watertekorten. Daar zouden betere sanitaire voorzieningen een goede manier zijn om water te besparen.